För att uppleva den fulla funktionaliteten på denna webbplats så behövs cookies. Aktivera cookies och uppdatera webbläsaren. Efter uppdatering, kommer en cookie-hanterings-dialog visas.

Denna webbplats använder cookies på grund av funktionalitet, komfort och statistik. Du kan ändra denna inställning när som helst genom att klicka på "Ändra inställningar". Om du samtycker till denna användning av cookies, klicka "Jag accepterar villkoren". Vår integritetspolicy

 

Compliance

Kontaktperson Compliance


Bosch Rexroth AB
Compliance Officer
Varuvägen 7
125 81 Stockholm

Compliance FAQ

Att möta lagens krav

Som en del av vår värdering ”Tillförlitlighet, trovärdighet och legalitet” följer vi alltid alla lagar och bestämmelser. För att understryka vikten av denna princip har vi sammanfattat de viktigaste punkterna från alla viktiga juridiska och företagsinterna bestämmelser i vår uppförandekod, som förklarar varför denna princip är så viktig för oss och ger våra medarbetare vägledning i sitt dagliga arbete. Vi förväntar oss att de ovillkorligen följer den tillsammans med alla relevanta legala och interna krav, inklusive ”Basic principles of social responsibilty at Bosch,” som antogs 2004. Vi understryker även vikten av legalitet genom vårt medlemskap i Transparency International, som vi gick med i 1995.

Närmre inspektion

Som komplement till uppförandekoden expanderar Bosch för närvarande sin globala complianceorganisation genom att installera en corporate compliance committee och genom att utse compliance officers i de olika regionerna. Detta görs för att stärka våra befintliga aktiviteter inom prevention och inspektion, inklusive principen om dubbelkontroll, jobbrotering i känsliga områden, strikt separation av operativa och övervakande system och regelbundna revisioner. Dessutom håller vi alla medarbetare över hela världen underrättade och kommer att introducera ett obligatoriskt informations- och utbildningsprogram. Det nya compliancesystemet kompletteras av telefonlinjer och epost-adresser där compliance-fall kan anmälas, liksom av de revisioner som hittills har gjorts på anläggningar och hos leverantörer.