För att uppleva den fulla funktionaliteten på denna webbplats så behövs cookies. Aktivera cookies och uppdatera webbläsaren. Efter uppdatering, kommer en cookie-hanterings-dialog visas.

Denna webbplats använder cookies på grund av funktionalitet, komfort och statistik. Du kan ändra denna inställning när som helst genom att klicka på "Ändra inställningar". Om du samtycker till denna användning av cookies, klicka "Jag accepterar villkoren". Vår integritetspolicy

 

Ansvar

Miljö och klimat

Miljö och klimat

Boschs mål är att ge tekniska svar på ekologiska frågor. Av det skälet investerar Bosch omkring 50 procent av forsknings- och utvecklingsbudgeten i tekniker som bidrar till att skydda miljön och minska resursförbrukningen – och drygt en tredjedel av försäljningen består av sådana produkter.

Produkter och kunder

Produkter och kunder

Miljöskydd är en enorm tillväxtmarknad. Under de kommande åren kommer gröna teknologier som hjälper till att öka energieffektiviteten eller minska utsläppen att vara viktiga tillväxtfaktorer.

Medarbetare och unga talanger

Medarbetare och unga talanger

I utvecklandet av nya produkter och i skapandet av nya affärsområden är det essentiellt att Bosch ahr första klassens specialister ombord, och att vi uppmuntrar dem att använda sin potential fullt ut.

 
Samhälle och socialt åtagande

Samhälle och socialt åtagande

Boschgruppens sociala åtagande har utvecklats över tiden och baseras på värderingar som stammar från företagets grundare, Robert Bosch. Företaget stödjer ett antal välgörenhetsprojekt och institutioner som fokuserar på att främja unga akademiska talanger och att sponsra ideella initiativ i våra olika upptagningsområden världen över.

Företagsledning

Företagsledning

Hur kommer bilar att drivas om 20-30 år? Vilka råmaterial kommer fortfarande att finnas tillgängliga? Vilka krav kommer människor att ställa på mobilitet och energiförsörjning i framtiden? Var och en som ställer liknande frågor kommer att kastas in mitt i de förändringsprocesser som påverkar oss alla, som globalisering, demografiska utvecklingar, klimatförändring och bevarande av naturresurser. Det är anledningen till att Bosch regelbundet analyserar utvecklingen inom dessa ”megatrender”.

Rapportering och data

Rapportering och data

I vår senaste hållbarhetsrapport ger vi en överblick av vad Boschs medarbetare runt om i världen gör för att bidra till att nå våra ambitiösa hållbarhetsmål.