För att uppleva den fulla funktionaliteten på denna webbplats så behövs cookies. Aktivera cookies och uppdatera webbläsaren. Efter uppdatering, kommer en cookie-hanterings-dialog visas.

Denna webbplats använder cookies på grund av funktionalitet, komfort och statistik. Du kan ändra denna inställning när som helst genom att klicka på "Ändra inställningar". Om du samtycker till denna användning av cookies, klicka "Jag accepterar villkoren". Vår integritetspolicy

 

Värderingar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utforska vår nya värdegrund

Våra värderingar - vad vi bygger på

Bosch har alltid varit ett företag som bygger på värderingar. Många av våra värderingar kan spåras tillbaka till vår grundare Robert Bosch, andra värderingar har ändrats eller uppstått under årtiondenas lopp. Våra värderingar speglar hur vi bedriver våra affärer: Vår yrkesetik i kontakten med affärspartners, investerare, anställda och samhället.

 

Framtids- och resultatfokus

Vårt agerande är resultatfokuserat. Det gör att vi kan trygga vår framtid. Dessutom skapar det en stabil bas för företagets och stiftelsens samhällsinsatser.

Ansvar och hållbarhet

Vi handlar ansvarsfullt i vårt företags intresse och överväger de sociala och ekologiska effekterna av vårt handlande.

 
 

Initiativ och beslutsamhet

I handlar på eget initiativ, tar entreprenörsansvar och strävar efter våra mål med beslutsamhet.

Öppenhet och förtroende

Vi kommunicerar viktiga företagsfrågor i god tid och på ett öppet sätt. Det är den bästa grunden för en relation som bygger på förtroende.

 
 

Ärlighet och rättvisa

Vi agerar ärligt och rättvist mot våra kollegor och affärspartner, vilket vi ser som grundvalen för företagets framgång.

Pålitlighet, trovärdighet och lagenlighet

Vi lovar bara det vi kan leverera, accepterar att avtal är bindande samt respekterar och följer lagstiftningen vid alla våra affärstransaktioner.

 
 

Mångfald

Vi uppskattar och uppmuntrar mångfald för att det är berikande, och ser det som avgörande för vår framgång.