För att uppleva den fulla funktionaliteten på denna webbplats så behövs cookies. Aktivera cookies och uppdatera webbläsaren. Efter uppdatering, kommer en cookie-hanterings-dialog visas.

Denna webbplats använder cookies på grund av funktionalitet, komfort och statistik. Du kan ändra denna inställning när som helst genom att klicka på "Ändra inställningar". Om du samtycker till denna användning av cookies, klicka "Jag accepterar villkoren". Vår integritetspolicy

Bosch-studie: Syntetiska bränslen, potentiellt alternativ till elbilen

 
 
 

Kontakter


Inger Strand
Head of Corporate Communications
Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15
164 26 Kista
Telefon +46 8 750 15 00

 

2017-08-25 | Bosch-koncernen | Verksamhetsnyheter

Elbilar i alla ära, men för att uppnå de utsatta klimatmålen kommer det krävas fler och kostnadseffektivare alternativ. En ny studie från Bosch har funnit att syntetiska bränslen kan vara lösningen. Genom en tillverkningsprocess som resulterar i koldioxidneutrala, syntetiska bränslen kan den nuvarande fordonsflottans utsläpp kraftigt reduceras.

Om Parisavtalets klimatmål ska uppnås kommer koldioxidutsläppen i trafiken behöva sänkas drastiskt, och även om elbilar en dag blir normen kommer flygplan, fartyg och lastbilar i mångt och mycket att fortsatta drivas på bränsle.

Syntetiskt bränsle har samma egenskaper som dagens konventionella bränslen, men har en tillverkningsprocess som samlar in lika mycket koldioxid från luften som förbränningsmotorn sedan släpper ut – därav benämningen koldioxidneutralt. Med andra ord blir växthusgas ett råmaterial från vilket syntetiskt bränsle, som bensin och diesel, kan produceras.

- Syntetiska bränslen skulle göra dagens bensin- och dieselbilar koldioxidneutrala, och på så sätt vara en starkt bidragande faktor till att begränsa den globala uppvärmningen, säger Dr. Volkmar Denner, VD på Robert Bosch GmbH

Eftersom syntetiska bränslen skulle fungera hos merparten av den redan existerande fordonsflottan har tekniken potential att ha en direkt inverkan på miljön. Boschs experter beräknar att med hjälp av syntetiska bränslen kommer koldioxidutsläppen, bara från den europeiska fordonsflottan, kunna reduceras med 2,8 gigaton innan 2050. Syntetiskt bränsle fungerar både tillsammans med och utan konventionellt bränsle.

Pilotprojekt för att kommersialisera syntetisk diesel, bensin och gas har påbörjats i Norge och Tyskland.

The Bosch Group is a leading global supplier of technology and services. It employs roughly 390,000 associates worldwide (as of December 31, 2016). The company generated sales of 73.1 billion euros in 2016. Its operations are divided into four business sectors: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. As a leading IoT company, Bosch offers innovative solutions for smart homes, smart cities, connected mobility, and connected manufacturing. It uses its expertise in sensor technology, software, and services, as well as its own IoT cloud, to offer its customers connected, cross-domain solutions from a single source. The Bosch Group’s strategic objective is to deliver innovations for a connected life. Bosch improves quality of life worldwide with products and services that are innovative and spark enthusiasm. In short, Bosch creates technology that is “Invented for life.” The Bosch Group comprises Robert Bosch GmbH and its roughly 440 subsidiaries and regional companies in some 60 countries. Including sales and service partners, Bosch’s global manufacturing and sales network covers nearly every country in the world. The basis for the company’s future growth is its innovative strength. At 120 locations across the globe, Bosch employs some 59,000 associates in research and development.

The company was set up in Stuttgart in 1886 by Robert Bosch (1861-1942) as “Workshop for Precision Mechanics and Electrical Engineering.” The special ownership structure of Robert Bosch GmbH guarantees the entrepreneurial freedom of the Bosch Group, making it possible for the company to plan over the long term and to undertake significant upfront investments in the safeguarding of its future. Ninety-two percent of the share capital of Robert Bosch GmbH is held by Robert Bosch Stiftung GmbH, a charitable foundation. The majority of voting rights are held by Robert Bosch Industrietreuhand KG, an industrial trust. The entrepreneurial ownership functions are carried out by the trust. The remaining shares are held by the Bosch family and by Robert Bosch GmbH.

Ytterligare information finns på

www.bosch.com

www.iot.bosch.com

www.bosch-press.com

twitter.com/BoschPresse