Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Varför Bosch

Hjälp andra

Vi är stolta över vårt företag och vi värdesätter miljön. Låt oss värna dem för framtida generationers skull.

Hjälp andra

Har du någonsin känt att du vill göra en social insats, men att ditt jobb tar för mycket tid?

Med oss kan du lyckas i ditt arbete samtidigt som du stöttar sociala projekt. Vår aktieägarstruktur är basen för vår ekonomiska styrka och oberoende. Den icke vinstdrivande Robert Bosch-stiftelsen äger 92 procent av aktierna i företaget. Sju procent ägs av Robert Boschs arvtagare och företaget äger den återstående procenten. Denna struktur garanterar företagets oberoende. Och den ger oss möjlighet att fokusera på lång sikt – en strategi som gjort oss framgångsrika i över 130 år.

Tack vare Robert Bosch-stiftelsen går en del av vinsten till projekt som främjar social hälsa. Vi stödjer sociala projekt och organisationer. Samtidigt bemöter vi vår tids ekologiska utmaningar utan att tveka. Bättre klimatskydd och bevarande av resurser är centrala delar i vår yrkesvardag.

Förutom vårt sociala engagemang arbetar vi också på vår egen framtid. Vi förbättrar ständigt oss själva, våra produkter och våra teknologier. Vi håller våra processer lättrörliga och samarbetar tätt med kunder och distributörer. Vårt mål är att skona miljön i allt vi gör – från utveckling till tillverkning och leverans.

Hjälp andra

Aktivitetsområden

I strävan efter att balansera ekonomiska, ekologiska och sociala intressen fokuserar Bosch på fyra hållbarhetsrelaterade aktivitetsområden.

Solvärmesystem

Miljö

Miljö

Med årliga mål och systematiskt miljöarbete minskar vi vår resursförbrukning och avfallsmängd vid alla våra anläggningar i världen. Även Boschs leverantörer omfattas av uppförandekoden och revideras regelbundet.

Solvärmesystem
Man i fabrik som läser på en surfplatta

Produkter

Produkter

Vi jobbar ständigt med att förbättra våra produkters material- och energieffektivitet. Vi investerar hela tiden i forskning och utveckling av hållbara produkter.

Man i fabrik som läser på en surfplatta
Arbetsplats i Renningen i Tyskland

Medarbetare

Medarbetare

Vi främjar en företagskultur baserad på respekt för kollegorna. Då kan de nå sin fulla potential oavsett bakgrunder, ålder eller kön. Vårt mångfaldsinitiativ är en viktig del i vår personalpolicy. Vi lägger också mycket stor vikt vid arbete för förbättrad hälsa och arbetsplatsskydd.

Arbetsplats i Renningen i Tyskland
Tre personer står runt ett bord

Samhälle

Samhälle

Vårt samhällsengagemang är en del av vår hållbarhetsstrategi. Våra aktiviteter fokuseras huvudsakligen på utbildning i områden nära våra anläggningar. Det kan gälla stöd till lovande forskare eller långvarigt stöd till utbildningsprojekt i fattiga områden eller grannskap.

Tre personer står runt ett bord

Dela på: