Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Varför Bosch

Lev som du lär

Vår laganda följer med dig överallt.

Lev som du lär

Tänk att du springer ett maraton. Orken börjar ta slut – men då ställer sig åskådarna upp och hejar på. Ögonblicket när du har obegränsat med energi och känner att du kan springa hur långt som helst.

På Bosch upplever vi en stark laganda varje dag. Vår företagskultur fostrar en gemenskap som omsluter alla medarbetare i hela världen och fostrar en anda av ömsesidigt stöd. I vårt dagliga yrkesliv uppmuntrar vi varandra att stärka banden som hjälper oss att tillsammans utveckla innovativa lösningar.

Med vår laganda för vi vidare arvet från företagets grundare. När Robert Bosch grundade företaget för över 130 år sedan införde han en kultur som baseras på bland annat ömsesidig respekt, ärlighet, öppenhet, förtroende, ansvarstagande, framtidstänk och resultatfokus. Vi är stolta över att ingå i denna kultur. En kultur som når ut i företagets alla hörn.

Lev som du lär

80 %

av medarbetarna är stolta över att jobba hos Bosch

Våra värderingar – vår grund

Våra värderingar avspeglar hur vi bedriver vår verksamhet – vår yrkesetik i arbetet med affärspartner, investerare, medarbetare och samhälle.

Framtid och fokus på resultat

Våra aktiviteter är resultatfokuserade. På så sätt säkrar vi vår framtid. Det skapar också en sund grogrund för företagets och stiftelsens sociala åtaganden.

Ansvar och hållbarhet

Vi agerar försiktigt och ansvarsfullt till förmån för samhället och miljön.

Initiativ och målmedvetenhet

Vi agerar på eget initiativ, tar entreprenöriellt ansvar och strävar medvetet mot våra mål.

Öppenhet och förtroende

Vi kommunicerar viktiga företagshändelser öppet och i god tid. Det är den bästa förutsättningen för en förtroendefull relation.

Ärlighet

Vi behandlar medarbetare och affärspartner öppet och ärligt och ser detta som en hörnsten i företagets framgång.

Pålitlighet, trovärdighet och lagenlighet

Vi lovar bara sådant som vi kan hålla. Vi håller fast vid ingångna avtal och vi följer lagen i alla affärstransaktioner.

Mångfald

Vi uppskattar och uppmuntrar mångfald. Den berikar oss och är avgörande för vår framgång.

Logotypen "We are Bosch" på Boschs testanläggning i Yakeshi i Kina.

We are Bosch

Vår missionsförklaring beskriver vår drivkraft, vad vi har gemensamt och vad vi står för. Vi vill lämna ett bestående intryck i världen med hjälp av ett unikt och framstående team.

Dela på: