Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Varför Bosch

Var dig själv

Din mångfald gör oss speciella. Berika oss med din unika personlighet.

Var dig själv

Minns du när du senast diskuterade ett ämne med någon som tyckte helt annorlunda än du? Hur den andra plötsligt presenterade nya perspektiv som du aldrig hade funderat över?

Vårt mål är att höja livskvaliteten för alla. Därför söker vi medarbetare som kan för in många olika personligheter, kulturer, expertkunskaper och arbetsfilosofier i företaget.

Då skapas en mycket inspirerande och produktiv atmosfär – och det är bara ett av många skäl till varför vi ser mångfald som en viktig företagsresurs. Med din individualitet berikar du oss på viktiga sätt till vår mångfaldskultur och hjälper oss att lyfta fram nya idéer och tekniker.

Vi delar med oss av kunskap och personliga erfarenheter i ett nätverk som täcker hela världen – där alla kan dra nytta av olika perspektiv. Denna mångfald är djupt rotad i företagets strategi och värderingar.

Var dig själv
Mer än

150 nationaliteter

kvinnor och män i olika åldrar och med olika kunskaper arbetar hos Bosch.

Mångfald är vårt försprång

Mångfald är vårt försprång

Mångfald är en hörnsten i Boschs affärsframgångar eftersom den skapar goda förutsättningar för innovation.

Dela på: