Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Varför Bosch

Upptäck nya vägar

Din väg kan förändras – vi följer dig dit du går.

Upptäck nya vägar

Har du varit med om en resa som öppnat en helt ny värld? Där du fick enorm inspiration och lärde dig att nya miljöer kan öppna ditt sinne för nya idéer?

Varför inte få helt nya perspektiv och kunskaper? Till exempel genom att gå från redovisningsgranskning till forskning eller personalfrågor. Eller genom att byta tjänst från projektledare till ett chefsspår. Eller kanske jobba utomlands i något av våra 440 dotterbolag och regionala bolag som representerar Bosch i omkring 60 av världens länder? Din utvecklingspotential har inga gränser. När du känner att du vill fördjupa eller bredda dina kunskaper, eller upptäcka nya fält, funktioner eller platser – berätta så hjälper vi dig att förverkliga det.

Du har möjlighet att byta befattning eller arbetsfält och vi främjar aktivt principen om livslångt lärande. Under återkommande utvärderingsträffar skapar vi tillsammans en plan för dina kommande karriärsteg, upprättar prestandamål och såväl personliga som yrkesmässiga mål. Men livslångt lärande innebär även att du kan fördjupa dina personliga intressen än mer. Därför erbjuder vi olika kurser i exempelvis språk, personlig utveckling, sport, hälsa med mera.

Upptäck nya vägar

200 miljoner euro

investerar Bosch varje år i medarbetarnas talanger och fortbildningar.

Personlig utveckling

Världen stannar aldrig. Vi förbereder dig för morgondagens utmaningar och ger dig frihet att utveckla dina talanger och personliga styrkor.

Skapa din karriär

Du vill sätta upp egna mål för din karriär – vi ger dig verktyg som vägledning och stöd. Vi diskuterar dina framsteg regelbundet och planerar för framtiden – exempelvis under samtalen Mål och prestationer eller Karriär och utveckling, eller under utvecklingssamtalen.

Imponera på oss med din kompetens, personlighet och engagemang – inled en karriär som specialist eller ta ansvar i en linje- eller projektbefattning. Dina expertkunskaper, ditt engagemang och din erfarenhet gör vår teknik "Invented for life" och entusiasmerar våra kunder.

Skapa din egen plan för din personliga karriär. Utnyttja alla de möjligheter som Bosch erbjuder.

Planera din karriär med oss

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal

En gång om året ser du över uppgifter och projekt tillsammans med din chef, ser vilka mål som uppnåtts och lägger ut kursen för det kommande året. Du får återkoppling på dina prestationer och dina styrkor.

I målöverenskommelsen talar ni om kommande mål och specificerar aktiviteter som hjälper dig att nå dem. Om målen ändras innan året är slut kan du givetvis ta upp dem igen.

Medarbetarsamtal
Dialog kring karriär och utveckling

Dialog kring karriär och utveckling

Dialog kring karriär och utveckling

I kariärr och utvecklings dialogen beskriver du dina mål för de kommande tre åren. Du diskuterar med de andra deltagarna hur målen ska nås. Diskussionen handlar om hur dina egna mål och din egen bedömning harmonierar med dem från din chef och HR-partnern. Vi går tillsammans igenom mål, styrkor och möjligheter till karriärutveckling. Därifrån hittar vi specifika möjligheter och lämpliga aktiviteter.

Dialog kring karriär och utveckling
Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Vi har en systematisk process för att hitta och utveckla yrkesmässig och metodrelaterad kompetens och för att se till att rätt kompetens finns på rätt plats i rätt tid. Din chef fastställer vilka kompetenser som behöver utvecklas i din organisatoriska enhet.

Kompetensutveckling
Talent and Associate review

Talent and Associate review

Talent and Associate review

Genomförs varje år tillsammans med din chef och den HR-ansvariga. I detta samtal bedöms din personliga och yrkesmässiga utveckling, dina mål och dina aktiviteter. På så sätt ser vi till att vi på bästa sätt motsvarar våra chefers och specialisters behov och ger Boschs anställda möjlighet till professionell fortbildning.

Talent and Associate review

Dela på: