Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Nyheter

Bosch går mot att bli helt koldioxidneutrala, köper 100% grön el

Bosch går mot att bli helt koldioxidneutrala, köper 100% grön el

Tillverkningsindustrin står idag enligt Internationella Energirådet för en tredjedel av de globala koldioxidutsläppen. Som ett steg i att bli klimatneutral, kommer alla Bosch-center i Sverige år 2020 enbart drivas av 100% förnybar, koldioxidneutral el från vattenkraft. Detta är ett initiativ av många som Bosch driver för att minska klimatpåverkan inom ramen för hållbarhet.

CO2 neutral

En tredjedel av de globala koldioxidutsläppen kommer idag från tillverkningsindustrin enligt Internationella Energirådet. Som ett steg i att minska sina koldioxidutsläpp samt uppnå klimatneutralitet, har Bosch nu tecknat avtal med Vattenfall AB om att under 2020 köpa in 100% förnybar, koldioxidnetrual energi, till sina 9 center i Sverige: Robert Bosch AB, Bosch Rexroth AB, Bosch Thermoteknik AB samt BSH Home Appliances AB.

”Att minska vår klimatpåverkan är en central del i Bosch ramverk för hållbarhet och vi är först bland industriföretagen att nå total koldioxidneutralitet. Vi har därför tecknat ett avtal för att från 1 januari 2020 enbart använda förnybar el av vattenkraft i vår produktion samt i våra huvudkontor i Sverige”, säger Kalviskis Kaspars, nordiskt ansvarig för klimatfrågor.

För Bosch är det förnybart som gäller i alla center i Sverige, från kontor till fabriker. Tidigare har en stor del av verksamhetens energi kommit från kärnkraft, men från och med 2020 så kommer all energi vara helt förnybar samt koldioxidneutral:

"Fram tills nu har vi haft en blandad uppsättning el där vi i vissa fall varit koldioxidneutrala men inte 100% gröna på grund av en betydande andel kärnkraft. Nu kan vi vara stolta över den nya statusen. Detta är särskilt viktigt med tanke på att våra enheter i Sverige står för cirka 85% av den totala elförbrukningen som Bosch i Norden förbrukar,” fortsätter Kalviskis Kaspars.

Arbetet med miljöpåverkan är dock långt ifrån något nytt för Bosch. Företaget har globalt redan minskat sina koldioxidutsläpp i förhållande till sitt värdeskapande med nästan 35 procent sedan 2007. Utöver investering i grön el, kommer Bosch under åren fram till 2030 investera i certifierade projekt, som ska stödja social- och ekologisk hållbarhet. Vidare ska 40% av Bosch energibehov år 2030, komma från egna anläggningar.

presskontakt

Presskontakt

Lotta Törnberg
Head of Corporate Communications
Telefon
E-postadress

Allmänna frågor om Bosch