Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48Icon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Icon--store-locator-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Webbplatsen använder cookies som hjälp för funktioner, användning och statistik. Du kan när som helst ändra inställningen genom att klicka på ”Ändra inställningar”. Klicka på ”Jag godkänner” om du godkänner att cookies används på dessa sätt.

Juridisk information

Juridisk information från Robert Bosch AB

© Copyright

Alla rättigheter förbehålles. Allt innehåll inkluderat men ej begränsat till text, bilder, grafik, ljud, animationer och videor samt deras arrangemang på Boschs webbplatser skyddas av upphovsrätt och andra immateriella och kommersiella rättigheter. Innehållet på dessa webbplatser får inte kopieras, spridas, ändras eller göras tillängliga för tredje man för kommersiella ändamål. Några av Boschs webbplatser innehåller även bilder som omfattas av tredje mans upphovsrätt.

Immateriella rättigheter

Om inget annat anges gäller att samtliga immateriella rättigheter till texter, bilder, kännetecken, mönster, formgivning och annat som förekommer på Robert Bosch AB webbplats skyddas av varumärkeslagen. De märken och designelement som används på våra sidor är immateriell egendom tillhörande Robert Bosch GmbH, Tyskland.

Ansvarsbegränsning

Denna webbplats har sammanställts med största omsorg. Trots detta kan inte Robert Bosch AB garantera riktigheten i den lämnade informationen. Robert Bosch AB friskriver sig härmed från ansvaret för skada som, direkt eller indirekt, har föranletts eller kan föranledas av användandet av denna webbplats, om inte orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet från Robert Bosch AB.

Bosch kan göra ändringar i informationen närsomhelst och utan föregående meddelande, och har inte någon skyldighet att uppdatera informationen i detta dokument.

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbsidor som upprätthålls av tredje part och över vilka Bosch inte har någon kontroll . Robert Bosch AB har inget ansvar för att sådana sidor är korrekta och uppdaterade . Bosch har inget ansvar för innehållet på andra webbplatser utan tillhandahåller länkar endast som en tjänst till våra användare . Länkning och besök på andra webbplatser via webbplatsen för Robert Bosch AB är alltså helt på användarens egen risk .

Sådana länkar har innan inrättandet undersökas för eventuella brott . Bosch borgar för att vid snabb undersökning inget olagligt innehåll var att hittas på dessa webbplatser vid skapandet av länken . Om Bosch senare upplever att relevanta webbplatser har ett olagligt innehåll , kommer Bosch genast ta bort länkarna . Robert Bosch AB är heller inte ansvarigt för innehållet på webbplatserna och reglerna från Bosch gällande dataskydd täcker heller inte dessa webbplatser .

Licensinformation

Det intellektuella kapitalet som finns på webbplatsen för Robert Bosch AB såsom patent, varumärken och copyrights är skyddade. Denna webbplats ger inte en licens för utnyttjande av immateriella rättigheter för företag i Bosch-koncernen (Bosch) eller tredje part.

Online dispute resolution (ODR)

Information om tvistlösning online: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS). Denna plattform ska vara en kontaktpunkt för tvistlösningar utanför domstol som gäller avtalsenliga skyldigheter för köpe- och tjänsteavtal online.

Du hittar plattformen på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Vi ingår inga utomrättsliga förlikningar via alternativa tvistlösningsorgan för konsumenter.