Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48Icon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Icon--store-locator-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Webbplatsen använder cookies som hjälp för funktioner, användning och statistik. Du kan när som helst ändra inställningen genom att klicka på ”Ändra inställningar”. Klicka på ”Jag godkänner” om du godkänner att cookies används på dessa sätt.

Sekretessförklaring

Datasäkerhetspolicy för Robert Bosch AB

Robert Bosch AB är glada att du besöker våra webbsidor och välkomnar ditt intresse i vårt företag och våra produkter.

Bosch respekterar din integritet

Skyddet för din personliga integritet vid användningen av personuppgifter är en viktig angelägenhet som vi tar särskild hänsyn till i våra affärsprocesser. Personuppgifter som lämnats vid besök på vår webbplats behandlas konfidentiellt och i enlighet med tillämplig lagstiftning, ”Personuppgiftslagen”.

Robert Bosch AB, Isafjordsgatan 15, 164 26 Kista är ansvariga för hur personuppgifter behandlas.

Dataskydd och informationssäkerhet ingår i vårt företags policy. Webbplatser tillhörande Robert Bosch ABs kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte omfattas av vår integritetspolicy.

Insamling och behandling av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast när de frivilligt överlämnats av dig för ett bestämt ändamål, t.ex. i samband med en registrering, en enkät, en tävling eller i utförandet av ett kontrakt.

Dessutom samlas följande uppgifter in när du besöker vår hemsida: IP-adresser, den webbplats från vilken du besöker oss (referent), besökta sidor, nedladdade filer, visade videor/uppspelade ljudspår, använda länkar, sökord eller sökfraser (webbplatssökning), besökets längd, webbläsare som används, etc. Om besöket är ett resultat av online-reklam som banners, videoannonser sökmotor- reklam mm, registrerar vi också vilken banner, adword, etc. som motiverade besöket på Boschs webbplatser.

Denna information ger oss möjlighet att ytterligare optimera våra webbplatser och skräddarsy dem efter våra besökares behov.

Användning av cookies

1) Bosch cookies

Bosch använder cookies och aktiva komponenter (t.ex. JavaScript) för att spåra besökarnas preferenser och anpassa webbsidans design.

Cookies är små textfiler som sparas på din dator när du besöker vår webbsida. Om du vill kan du radera dina cookies. Detta kan dock resultera i att några funktioner inte längre är tillgängliga. För mer information om radering av cookies, se Hjälp-funktionen i din webbläsare.

Om du har ytterligare frågor eller kommentarer gällande vår cookie-policy var vänlig kontakta

Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15
SE-164 26 Kista

Bosch gör det möjligt att kontrollera användningen av cookies. Klicka på "Sekretessinställningar" längst ned på sidan. Länken "Sekretessinställningar" ger dig mer utförlig information om cookies som används. Dessutom kan du konfigurera vilka cookies som du vill använda.

Redan på nivå 1 (obligatoriskt) och nivå 2 (rekommenderas) utförs anonymiserade åtkomståtgärder med sk. session cookies. På nivå 3 (statistik) placeras en cookie på din dator i max 12 månader.

2) Cookies från tredje part

Några webbsidor från Bosch innehåller information och tjänster från andra leverantörer, t.ex. YouTube, Facebook, Twitter, som i sin tur kan använda cookies och aktiva komponenter. Bosch kan inte påverka hanteringen av personlig data för dessa leverantörer.

Observera att den möjlighet som ges av Bosch att konfigurera inställningarna för cookies inte har någon effekt på cookies och aktiva komponenter från andra leverantörer, t.ex. YouTube, Facebook, Twitter.

Se respektive leverantörs webbsidor för information om hur din data hanteras.

Användning av webbanalysverktyget Webtrends

För internetsidorna genomför Bosch åtkomstmätningar med webbanalysverktyget Webtrends.

Uppgifterna anonymiseras vid registrering för att de inte ska kunna kopplas till en viss användare. Detta görs särskilt genom anonymisering av IP-adressen.

För mätning används cookies för att möjliggöra analysen av webbsideanvändningen. På så sätt kan Bosch framför allt förbättra uppgiftskvaliteten. Informationen som hämtas om användningen av internetsidorna anonymiseras när den överförs till statistikservern (statse.webtrendslive.com) som drivs av Webtrends Inc, 555 SW Oak Street, Suite 300, Portland, OR 97204, USA ("Webtrends") i USA.

Endast behöriga personer har åtkomst till dessa anonymiserade uppgifter.

Användning av plugins som en del av social media

1) Facebook

Boschs webbsidor använder sociala plugins ("plugins") från det sociala nätverket Facebook.com, som drivs av Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA ("Facebook"). Dessa plugins är märkta med Facebook-logotypen eller suffixet "Facebook", "Gilla" eller "Dela".

Om du besöker en sida på våra webbsidor som innehåller sådana plugins kommer de initialt att vara inaktiverade. De aktiveras inte förrän du klickar på den knapp som finns tillgänglig. Genom att aktivera plugins etablerar du anslutningen till Facebook och godkänner överföring av information till Facebook. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook associera besöket med ditt Facebook-konto. Om du aktiverar en knapp överförs informationen direkt till Facebook av din webbläsare och lagras där.

För information om omfattning och syfte för datainsamling, Facebooks hantering av information och dina rättigheter, eller inställningar du kan göra för att skydda dina uppgifter, se Facebooks sekretessvillkor.

Om du inte vill att Facebook ska samla in data om dig via vår webbsida måste du logga ut ur Facebook innan du besöker vår webbsida.

2) Google+

Boschs webbsidor använder sociala plugins ("plugins") som tillhör nätverket plus.google.com, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Dessa plugins identifieras med Google+ -logotypen eller suffixet "Google+"´eller “Google plus”, eller "+1".

Om du besöker en sida på våra webbsidor som innehåller sådana plugins kommer de initialt att vara inaktiverade. De aktiveras inte förrän du klickar på den knapp som finns tillgänlig. Genom att aktivera plugins etablerar du anslutningen till Google och godkänner överföring av information till Google. Om du är inloggad på Google kan Google associera besöket med ditt Google-konto. Om du aktiverar en knapp överförs informationen direkt till Google av din webbläsare och lagras där.

För information om omfattning och syfte för datainsamling, Google+ hantering av information och dina rättigheter, eller inställningar du kan göra för att skydda dina uppgifter, se Googles sekretessvillkor.

3) YouTube

Boschs webbsidor använder YouTube videoplattform som drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube är en plattform som spelar upp ljud- och videoklipp.

När du öppnar en av våra webbsidor ansluter den till YouTube för att spela upp ljud- eller videofiler. När anslutningen till YouTube har etablerats överförs data till YouTube.

För information om omfattning och syfte för datainsamling, YouTubes hantering av information och dina rättigheter, eller inställningar du kan göra för att skydda dina uppgifter, se YouTubes sekretessvillkor.

4) Twitter

Boschs webbsidor använder sociala plugins ("plugins") som tillhör nätverket Twitter, som drivs av Twitter Inc., 795 Folsom St. Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ("Twitter"). Dessa plugins identifieras med Twitter-logotypen eller suffixet "Tweet".

Om du besöker en sida på våra webbsidor som innehåller sådana plugins kommer de initialt att vara inaktiverade. De aktiveras inte förrän du klickar på den knapp som finns tillgänlig. Genom att aktivera plugins etablerar du anslutningen till Twitter och godkänner överföring av information till Twitter. Om du är inloggad på Twitter kan Twitter associera besöket med ditt Twitter-konto. Om du aktiverar en knapp överförs informationen direkt till Twitter av din webbläsare och lagras där.

För information om omfattning och syfte för datainsamling, Twitters hantering av information och dina rättigheter, eller inställningar du kan göra för att skydda dina uppgifter, se Twitters sekretessvillkor.

Användning av externa länkar

Boschs webbsidor kan innehålla länkar till webbsidor tillhörande tredje part och som inte tillhör oss. Efter att du har klickat på länken har vi inte längre något inflytande över insamling, lagring eller behandling av personlig data som överförts genom ett klick på länken (som IP-adress eller URL för sidan som innehåller länken), eftersom tredje parts agerande är utom vår kontroll. Av detta skäl kan vi inte ta ansvar för hantering av personuppgifter av tredje part.

Användning av personuppgifter och ändamålsspecifikation

Bosch eller en tjänsteleverantör anlitad av Bosch använder dina personuppgifter för teknisk administration av webbplatserna, kundadministration, produkt-enkäter samt förfrågningar du skickar till Bosch och endast i den omfattning som behövs för detta ändamål eller enligt beskrivningen av ändamål givet på dessa delar av våra webbplatser. Boschs anställda och tjänsteleverantörer är skyldiga att upprätthålla konfidentialitet och att följa bestämmelserna i den svenska personuppgiftslagen.

Bosch kommer att säkerställa att alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder uppfylls.

Säkerhet

Bosch vidtar säkerhetsåtgärder för att säkerställa att den data vi har under vår kontroll skyddas mot manipulering, förlust, förstörelse, åtkomst av obehöriga eller obehörigt röjande. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen.

Reklam

När du förser oss med personuppgifter, använder vi dem för att informera dig om våra produkter och tjänster samt, i förekommande fall, för att inkludera dig i undersökningar om dem förutsatt att du har gett oss ditt uttryckliga medgivande till att använda dina personuppgifter i reklamsyfte. Har du givit ditt samtycke för sådan användning, men inte längre vill ta emot reklam från Bosch kan du återkalla ditt medgivande när som helst. Dina uppgifter raderas, eller alternativt blockeras i händelse av att de är nödvändiga för fakturering och redovisningsändamål.

Återkallande av samtycke

Du kan återkalla ditt samtycke till insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter för framtida bruk.

Personuppgifterna kommer att raderas om samtycke för lagring av dessa återkallas, om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för utförandet av syftet eller om lagringen av personuppgifter skall avvisas på grund av andra juridiska skäl.

Uppgifter som är nödvändiga för fakturering och redovisningsändamål eller som omfattas av lagliga krav på lagring, påverkas inte.

Kontakt

För att få mer information eller för att lämna in förslag eller klagomål om behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta vår ansvariga för datasäkerhet.

Om oriktiga uppgifter har lagrats trots våra ansträngningar att upprätthålla korrekt och uppdaterad information, kommer vi att rätta till detta på din begäran.

Mr.
Matthias Goebel
Konzernbeauftragter für den Datenschutz
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart