Hoppa till huvudinnehåll
Bosch i Sverige
Nyheter

Bosch i samarbete för storskalig produktion av bränsleceller

Bosch går in på marknaden för mobila bränsleceller och banar vägen för genombrott av tekniken i lastbilar och bilar.

bränsleceller

• Stefan Hartung: "Bosch går in på marknaden för mobila bränsleceller och driver kommersialiseringen."

• Bosch och Powercell kommer gemensamt fortsätta stack-utvecklingen.

• Bosch ska tillverka gemensamt utvecklade stackar under licens för fordonsmarknaden.

• 2030 kommer andelen bränslecellsdrivna elektriska fordon i världen vara så hög som 20 procent.

Stuttgart, Tyskland – Bosch går in på marknaden för mobila bränsleceller och banar vägen för genombrott av tekniken i lastbilar och bilar. En avgörande komponent för tekniken är stacken. Som kärnan i bränslecellen omvandlar den väte till elektrisk energi. För att ytterligare förbättra och tillverka dessa stackar har Bosch nu inlett ett samarbete med bränslecellstack-tillverkaren Powercell Sweden AB, Sverige. Enligt avtalet kommer de två parterna gemensamt jobba för att göra polymer-elektrolytmembran-bränsleceller (PEM) redo för produktion. Bosch kommer sedan tillverka tekniken under licens för den globala fordonsmarknaden. Stacken kommer att komplettera Bosch-portföljen av bränslecellskomponenter och kommer lanseras senast 2022.

– I bränslecellsektorn har Bosch redan en ”stark hand” och alliansen med Powercell gör den ännu starkare. Kommersialiserad teknik är en av våra styrkor. Vi kommer nu att ta oss an den här uppgiften med beslutsamhet och utveckla denna marknad, säger Stefan Hartung, styrelseledamot hos Bosch och ordförande för divisionen Mobility Solutions.

På lång sikt är den mobila bränslecellaffären potentiellt värd flera miljarder euro för Bosch. Det uppskattas att så mycket som 20 procent av världens elektriska fordon kommer att drivas av bränsleceller 2030.

– Med den sammanlagda vikten av kraft och kompetens kommer Bosch ge vår bränslecellsteknik chansen att få fotfäste på bilmarknaden. Vi kunde inte föreställa oss en bättre partner än Bosch för detta, säger Per Wassén, VD för Powercell.

Bränslecellsteknik för lastbilar och bilar

Bosch anser att de bästa möjligheterna till en bred implementering av bränslecellsteknologi finns på marknaden för kommersiella fordon. EU:s krav på lastbilar kräver en genomsnittlig minskning av koldioxidutsläppen med 15 procent till år 2025 och 30 procent år 2030. Bosch anser att dessa mål endast kan uppnås genom att elektrifiera mer av drivlinan. Där kan bränslecellen spela en avgörande roll. När de väl etablerats i lastbilar, kommer Boschs bränslecellsdrivlinor i allt högre grad även leta sig in i personbilar. Men för att detta ska kunna ske måste kostnaden för bränslecellssystemen minska. Den största kostnaden är stacken. Den står för nästan två tredjedelar av den totala kostnaden i ett bränslecellsystem.

– Genom kommersialisering och utbredd marknadsföring av denna teknik kommer Bosch att uppnå stordriftsfördelar och sänka kostnaderna, säger Hartung.

Kostnaderna måste också falla när det gäller väte. För närvarande produceras detta bränsle huvudsakligen för industriella applikationer till ett kilogramspris som ofta överstiger fem euro. När produktionen växer bör även priset falla. Ett kilo väte innehåller ungefär lika mycket energi som tre liter diesel. För 100 kilometer kräver en modern 40-tons lastbil sju till åtta kilo väte.

Bosch som systemleverantör med en bred portfölj

Genom att använda grön el kan väteproduktionen göras helt klimatneutral. Olika industriföretag arbetar för att förbättra processen. Dessutom finns det ett nätverk av mer än 60 vätetankstationer i Tyskland och den siffran kommer fortsätta att växa. Varje vätetank kan fyllas med mycket komprimerad gas på bara några minuter. I bränslecellen (eller bränslecellstacken som en sammansättning av sådana celler kallas) reagerar väte med syre. Slutresultatet – förutom vatten som biprodukt – är elektrisk energi. Detta kan antingen användas för att ladda ett batteri i fordonet eller matas direkt till motorn. Genom att kombinera två eller flera stackar kan kraven hos alla typer av fordon täckas, från personbilar till tunga lastbilar. Med sina 60-medarbetare rör sig Powercell gradvis från manuell produktion av bränslecellstackar till en semi-automatiserad produktion. Powercell har utvecklat avancerad bränslecellsteknik och dess stackar ger en effekt på upp till 125 kilowatt. Powercells huvudkontor ligger i Göteborg och företaget avknoppades från Volvo Group i 2008. De levererar redan bränsleceller för användning som prototyper i lastbilar och bilar. Bosch har också stor kompetens inom bränslecellsteknik. Leverantören av teknik och tjänster ser sig som en systemleverantör och har redan en bred portfölj av komponenter för bränsleceller i lastbilar och bilar. Dessa inkluderar en luftkompressor med kraftelektronik och en styrenhet med sensorer.

Ytterligare allians för stationära bränsleceller

Utöver PEM-bränsleceller är Bosch redan aktivt involverade i solidoxid-bränsleceller (SOFC). Sedan mitten av förra året har Bosch arbetat med de brittiska specialisterna Ceres Power för att ytterligare förbättra SOFC-tekniken för tillämpningar som till exempel elförsörjningen till fabriker och datacenter. Tanken bakom tekniken är att kunna placera ut små kraftverk runt om i städer såväl som i industriområden. Eftersom dessa standardiserade kraftverk är mycket flexibla kommer de att kunna täcka efterfrågetoppar bättre än konventionella kraftverk. Syftet är att en SOFC-modul ska generera 10 kilowatt elkraft. Där mer elektricitet behövs kan alla moduler med samma effekt enkelt kopplas samman.

Presskontakt

Lotta Törnberg
Head of Corporate Communications

Telefon

Allmänna frågor om Bosch