Hoppa till huvudinnehåll
Bosch i Sverige

Juridisk information

Juridisk information från Robert Bosch AB

© Copyright

Alla rättigheter är förbehållna. Allt innehåll, inklusive men ej begränsat till, text, bilder, grafik, ljud, animationer och videor samt hur innehållet har arrangerats på Boschs webbplatser skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Innehållet på dessa webbplatser får inte kopieras, spridas, ändras eller göras tillgängliga för tredje man för kommersiella ändamål.

Boschs webbplatser kan även innehålla bilder som omfattas av tredje mans upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter.

Varumärken

Om inget annat anges gäller att samtliga varumärken som återfinns på Boschs webbplatser skyddas av varumärkeslagstiftning. Detta gäller särskilt Boschs varumärken och firma, logotyper och emblem. De varumärken och designelement som används på våra webbplatser utgör immateriella rättigheter som tillhör Robert Bosch GmbH, Tyskland.

Ansvarsbegränsning

Denna webbplats har sammanställts med största omsorg. Trots detta kan inte Bosch garantera riktigheten i den lämnade informationen. Bosch påtar sig inget ansvar för skada som, direkt eller indirekt, har föranletts eller kan föranledas av användandet av denna webbplats, såvida inte skadan orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet från Bosch.

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som innehas och distribueras av tredje part och över vilka Bosch inte har någon kontroll. Bosch påtar sig inget ansvar för att innehållet på sådana webbsidor är korrekt och uppdaterat. Bosch tar inget ansvar alls för innehållet på dessa webbplatser och tillhandahåller endast länkar som en tjänst till sina användare. Länkning och besök på andra webbplatser som sker via Bosch's webbplats sker således på användarens egen risk.

När länkar från tredje man anslås på webbsidan för första gången undersöks innehållet för att upptäcka olagligt innehåll. Bosch borgar för att det vid en översiktlig undersökning inte framkommit något olagligt innehåll vid skapandet av länken. Om Bosch senare upptäcker att vissa webbplatser som det har länkats till har ett olagligt innehåll, kommer Bosch genast att ta bort länkarna från sin webbplats.

Licensinformation

De immateriella rättigheter som återfinns på Bosch's webbplats, exempelvis patent, varumärken och upphovsrätt, är skyddade genom ensamrätt. Denna webbplats medför ingen licens för utnyttjande av immateriella rättigheter som tillhör företag i Bosch-koncernen (Bosch) eller tredje part.

Tvistlösning online (ODR)

Information om tvistlösning online (ODR):

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR). Plattformen syftar till att vara en kontaktpunkt för tvistlösningar utanför domstol som gäller avtalsförpliktelser vid köpe- och tjänsteavtal online.

Du hittar plattformen på: www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi deltar inte i tvistlösning utanför domstol vid alternativa tvistlösningsorgan för konsumenter.

Kontakt

Robert Bosch AB
Box 1154
164 26 Kista

Org.nr. 556047-1194

Moms reg.nr. SE556047119401