Hoppa till huvudinnehåll
Bosch i Sverige
Bosch i världen

Bosch-koncernen i korthet

Som ett ledande företag inom IoT erbjuder Bosch innovativa lösningar för det smarta hemmet.

Vad vi gör

Bosch-koncernen är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster, med omkring 394 500 medarbetare globalt (per 31 december 2020). Företaget omsatte 71,5 miljarder Euro under 2020. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods och Energy and Building Technology. Som ett ledande företag inom IoT erbjuder Bosch innovativa lösningar för smarta hem, smarta städer och Industri 4.0. Med sin expertis inom sensorteknologi, mjukvara och tjänster, såväl som sitt eget IoT-moln, kan företaget erbjuda kunder lösningar över domäner från en och samma leverantör. Bosch-koncernens strategiska mål är att underlätta en uppkopplad livsstil med produkter och lösningar som antingen innehåller artificiell intelligens (AI) eller har utvecklats eller tillverkats med dess hjälp. Bosch förbättrar människors livskvalité över hela världen, med produkter och lösningar som inspirerarar och lockar. Kort sagt, Bosch skapar teknologi som är ”Invented for life”.

Bosch-koncernen globalt

Nyckeltal i korthet.

Försäljningsintäkter, delägare, platser – fakta om Bosch Group och dess varumärken i korthet.

Publikationer

Ladda ner aktuell information om Bosch här.

Omslag på Bosch today

Bosch today

Allt du behöver veta om Bosch, kort och koncist

Omslag till Boschs årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020

Företagsprofil och årsredovisning för 2020

Våra affärsområden

Bosch affärsområde Mobility Solutions. Här kan du se garaget i Mercedes-Benz-museet i Stuttgart. Det är världens första plats med automatiserad parkeringsservice från Bosch: förarlös parkeringsservice.

Mobility Solutions

Mobility Solutions

Området Mobility Solutions är Bosch-koncernens största affärsområde och bidrar med 59 procent av den totala omsättningen. Bosch är en av de ledande leverantörerna inom fordonsindustrin. Mobility Solutions eftersträvar visionen om hållbar, säker och inspirerande mobilitet i framtiden. Som leverantör inom originalutrustning till fordonsindustrin, har Bosch ett mycket brett utbud av verksamheter, vilket organisatoriskt täcks av affärsområdena Powertrain Solutions, Chassis Systems Control, Electrical Drives, Automotive Electronics, Automotive Steering samt ,den nya,Cross-Domain Computing Solutions som grundades i början av 2021. Andra affärsområden utanför originalutrustning är Automotive Aftermarket, tjänsteleverantören Connected Mobility Solutions och Bosch eBike Systems. Dessutom tillkommer verksamhet för tvåhjulingar, nyttofordon och terrängfordon samt ingenjörstjänster. Bosch bemöter den genomgripande förändringen inom bilindustrin, särskilt genom den tekniköppna vidareutvecklingen av drivteknik, inklusive syntetiska e-bränslen. Enbart inom området elektromobilitet, inklusive bränsleceller, genererade Bosch direktinvesteringar på cirka 500 miljoner euro år 2020. Bosch utvecklar dessutom kontinuerligt sina förarassistanssystem på automationsnivå 1 till 2, arbetar med "Highway Assist – hands free"-system och utvecklar automatiserad körning enligt automationsnivåerna 3 och 4. Med den nya divisionen Cross-Domain Computing Solutions, anpassar sig Bosch till de föränderliga kraven på den snabbt växande marknaden för mjukvaruintensiva elektroniksystem inom fordonssektorn.

Bosch affärsområde Mobility Solutions. Här kan du se garaget i Mercedes-Benz-museet i Stuttgart. Det är världens första plats med automatiserad parkeringsservice från Bosch: förarlös parkeringsservice.
Bosch affärsområde Industrial Technology Division. Så här ser framtidens fabrik ut: Bosch Rexroth säkerställer kontinuerligt nätverk i fabriker

Industrial Technology

Industrial Technology

Under räkenskapsåret 2020 genererade affärsområdet Industrial Technology 7 procent av Bosch-koncernens totala omsättning. Industrial Technology inkluderar affärsområdet Drive and Control Technology – en specialist på driv- och styrteknik för effektiv och kraftfull rörelse i maskiner och system av alla typer och storlekar. Affärsområdet kombinerar globala applikationserfarenheter inom marknadssegmenten mobila applikationer, industrihydraulik samt fabriksautomation. Med intelligenta komponenter, skräddarsydda systemlösningar och tjänster skapar Drive and Control Technology förutsättningar för komplett nätverksanslutna applikationer. Affärsområdet erbjuder sina kunder hydraulik, elektriska driv-och styrsystem, växelteknik samt linjär- och montageteknik inklusive programvara och gränssnitt till Internet of Things. Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH, som främst är Bosch interna systemleverantör för monteringsanläggningar, utvecklar flexibla, skalbara monteringskoncept, skräddarsydda lösningar inom test- och processteknik samt relaterade tjänster. En del av Industrial Technology är dessutom produktområdet Bosch Connected Industry, som utvecklar mjukvarulösningar och driver projekt för interna och externa kunder med sikte på Industry 4.0.

Bosch affärsområde Industrial Technology Division. Så här ser framtidens fabrik ut: Bosch Rexroth säkerställer kontinuerligt nätverk i fabriker
Bosch affärsområde Consumer Goods. Här kan du se tillämpningen av en Bosch Professional rengöringsskiva X-LOCK Cleaning Disc.

Consumer Goods

Consumer Goods

Affärsområdet Consumer Goods bidrog med 26 procent till Bosch-koncernens totala omsättning 2020. Detta inkluderar affärsområdet Power Tools som leverantör av elverktyg och trädgårdsverktyg samt tillbehör till elverktyg och mätteknik. Affärsområdet har ett omfattande produktsortiment som riktar sig till professionella användare inom hantverk och industri samt ett omfattande sortiment till gör-det-själv-entusiaster. Fokus ligger på högpresterande och bekväma batterienheter samt alltmer på nätverksanslutna enheter och tjänster. Kärnpunkterna i Power Tools strategi är en hög innovationsnivå, ytterligare digitalisering, starka varumärken, kontinuerlig expansion av onlinehandeln och affärsexpansion på tillväxtmarknader. "User Experience", dvs. fokus på användarnas behov i produkt- och tjänsteutvecklingen, är en avgörande framgångsfaktor. Området Consumer Goods omfattar även BSH Hausgeräte GmbH, som erbjuder hela spektrumet av moderna, energieffektiva och alltmer uppkopplade vitvaror och hushållsapparater. Produktportföljen sträcker sig från tvättmaskiner och torktumlare till kylskåp och frysar, spisar, ugnar, fläktar och diskmaskiner, samt små hushållsapparater som dammsugare, kaffemaskiner och matberedare. I sin strategi fokuserar BSH Hausgeräte på produktinnovationer, på tjänster relaterade till uppkopplade produkter och på expansion av digitala affärsmodeller. Med Home Connect erbjuder BSH Hausgeräte ett ekosystem med en varumärkesneutral digital plattform för hushållsapparater i samarbete med många olika partners. Syftet är att använda digitaliseringens möjligheter för att ytterligare utöka direktkontakt med konsumenten.

Bosch affärsområde Consumer Goods. Här kan du se tillämpningen av en Bosch Professional rengöringsskiva X-LOCK Cleaning Disc.
Bosch affärsområde Energy and Building Technology. Här kan du se den mobila säkerhetsassistenten Bosch Spexor.

Energy and Building Technology

Energy and Building Technology

År 2020 genererade affärsområdet Energy and Building Technology 8 procent av Bosch-koncernens totala omsättning. Affärsområdet Building Technologies har två affärssegment: den globala produktverksamheten för säkerhets- och kommunikationslösningar och den regionala verksamheten för systemintegration, som erbjuder lösningar och skräddarsydda tjänster för byggnadssäkerhet, energieffektivitet och byggnadsautomation i utvalda länder. Båda enheterna fokuserar på kommersiella byggnader och infrastrukturprojekt. Produktportföljen omfattar videoövervakningssystem, intrångsdetektering, branddetekterings- och röstlarmsystem, passersystem och professionella ljud- och konferenssystem. Affärsområdet Thermotechnology (Thermoteknik) erbjuder sina kunder över hela världen lösningar för uppvärmning och luftkonditionering, varmvatten och decentraliserad energihantering. Affärsområdet erbjuder lösningar för värme- och luftkonditioneringssystem samt energihantering för bostadshus, varmvattenberedning och anläggningsverksamhet för kommersiella och industriella värme- och luftkonditioneringssystem. Elektrifiering och förnybar energi blir allt viktigare på grund av de ökande kraven på att minska CO2-utsläppen. Förutom att öka de befintliga produkternas effektivitet och förbättra enheternas anslutningsförmåga så fokuserar området också på innovation. Affärsområdet Bosch Global Service Solutions erbjuder främst affärsprocesser och tjänster till kunder inom fordons-, finans- och logistikindustrin, samt informations- och kommunikationsteknik. Robert Bosch Smart Home GmbH erbjuder nätverksanslutna och appstyrda lösningar för hushållen.

Bosch affärsområde Energy and Building Technology. Här kan du se den mobila säkerhetsassistenten Bosch Spexor.

Aktieägarstruktur och organisation

Företagsstrukturen hos Robert Bosch GmbH säkerställer den Bosch-koncernens entreprenöriella självständighet. Den gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt och göra betydande investeringar för framtiden. 94 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch, genom ett familjeägt företag, och av Robert Bosch GmbH. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse som utövar aktieägarnas rättigheter.

Robert Bosch Stiftung

Robert Bosch Stiftungs kontorsbyggnad och Robert Boschs tidigare bostad i Stuttgart

Sedan grundandet 1964 har stiftelsen Robert Bosch Stiftung GmbH byggt vidare på företagsgrundarens sociala- och välgörenhetsengagemang. Stiftelsen bidrar till att utveckla hållbara lösningar på samhällsutmaningar. I detta syfte driver de egna egna program, ingår allianser med partners och främjar initiativ från tredje part. Stiftelsen finansierar sitt arbete med den utdelning den erhåller som aktieägare i Robert Bosch GmbH.

Kontakta Bosch

Vi ser fram emot att höra från dig.

Telefon

Skicka meddelande

Chatta med oss!

Har du några frågor eller förslag? Välkommen att chatta med oss helgfria vardagar 08.00-17.00.