Hoppa till huvudinnehåll
Bosch i Sverige
Nyheter

Bosch påskyndar regional och sektoriell tillväxt - 2022 ger en solid grund för framtiden

Bosch påskyndar regional och sektoriell tillväxt

Stuttgart och Renningen, Tyskland – Trots ett utmanande år överträffar Bosch sina affärsmål för 2022. Försäljningen blev 88,2 miljarder euro, vinsten 3,8 miljarder euro med EBIT 4,3 procent.

– Vi klarade utmaningarna väl med både försäljning och marginal högre än förväntat, säger Stefan Hartung, koncernchef för Robert Bosch GmbH. Även om den ekonomiska och sociala miljön förblir krävande vill vi växa betydligt snabbare. Under de kommande åren, givet normal inflation, är målet att den årliga försäljningen ska växa med 6 till 8 procent i genomsnitt och att marginalen ska nå minst 7 procent. Med teknologin 'Invented for life' är målet att växa i samtliga regioner i världen och att vara bland de tre ledande leverantörerna på samtliga valda marknader.

Bosch påskyndar regional och sektoriell tillväxt

Stora investeringar: innovativ styrka kräver finansiell styrka

Bosch spenderade 2022 mer än 12 miljarder euro på att säkra framtiden. Utgifter för forskning och utveckling steg till 7,2 miljarder euro (från 6,1 miljarder euro 2021), eller 8,2 procent av försäljningen (7,8 procent 2021). Investeringarna ökade med 1 miljard euro till 4,9 miljarder euro. Soliditeten steg något till 46,6 procent (2021: 45,3 procent). Förutom förskottsinvesteringar binds pengarna för att säkerställa att företaget bibehåller sin förmåga att leverera i tider av stor osäkerhet. Detta resulterade i ett negativt fritt kassaflöde på 4,0 miljarder euro förra året.

Utsikt 2023: Ökad tillväxt på en marknad präglad av kostnadspress, inflation och svalare ekonomi

Trots efterverkningar av Covid-19-pandemin ökade Bosch-koncernen försäljningen med 3,5 procent under första kvartalet 2023. Nordamerika utvecklades särskilt gynnsamt, med tvåsiffrig tillväxt på 18,1 procent. Även i Europa växte bolaget med 7,7 procent. För 2023 förväntar sig Bosch att den globala ekonomiska produktionen ska växa med 1,7 procent och därmed svalna med ytterligare avsevärd grad från år till år. Trots de blygsamma ekonomiska utsikterna siktar Bosch på en försäljningstillväxt på mellan 6 och 9 procent 2023. Målet för rörelsemarginalen är i storleksordningen 5 procent.

Bosch Mobility: tillväxt via omställning

Bosch anpassar sin mobilitetsverksamhet till förändrade marknads- och kundkrav. Affärssektorn Mobility Solutions, med cirka 230 000 medarbetare, blir "Bosch Mobility". Målet är verksamheten ska växa med i genomsnitt 6 procent fram till 2029, och uppnå en årlig försäljning på mer än 80 miljarder euro. En pelare för tillväxten är marknaden för mjukvara för fordon som förväntas tredubblas i slutet av decenniet.

Energi och byggteknik: tillväxt med övergång till alternativ uppvärmning

Översynen av globala energisystem är en ytterligare affärspotential.

– Tillväxten kommer inte bara att finnas på våra vägar, även om vi är mycket framgångsrika där, säger Stefan Hartung. När det kommer till elektrifiering av värmesystem är våra värmepumpar mycket efterfrågade.

Bosch utökar sin värmepumpskapacitet och avser investera mer än 1 miljard euro totalt i Europa i slutet av decenniet. Efter starten av volymproduktionen i Eibelshausen, Tyskland, i början av året tillkännagav Bosch nyligen byggandet av ytterligare en fabrik i Dobromierz, Polen. För att göra det överkomligt för husägare att modernisera sina värmesystem marknadsför Bosch hybridlösningar: användningen av en befintlig gaseldad panna i kombination med en mindre värmepump utesluter ofta behovet av omfattande renoveringar. Bosch förväntar sig att den europeiska värmepumpsmarknaden kommer att växa med 20 procent 2023. Genom att förvärva Hörburger AG utökade företaget nyligen sin portfölj till att även omfatta fastighetsautomation.

Ambitiösa tillväxtmål för industriell teknik och konsumentvaror

Inom industriteknik är försäljningsintäkterna 7 miljarder.

– Målet fram till 2028 är 10 miljarder euro, säger Stefan Hartung. Området är viktigt för att kunna vara föregångare inom industriell teknik och det nyligen genomförda förvärvet av HydraForce, med 2 100 medarbetare, spelar här en central roll. Övertagandet har inte bara tredubblat försäljningen av kompakt hydraulik utan har även gett oss en ingång till den amerikanska marknaden.

Även inom sektorn för konsumentvaror har ambitiösa tillväxtmål: Bosch Power Tools siktar till exempel på att mer än fördubbla sin försäljning fram till 2030 och därmed överträffa 10 miljarder euro. Förra året investerades cirka 300 miljoner euro i program för att utöka verksamheten och ett fokusområde är Nordamerika som representerar mer än 40 procent av den globala elverktygsmarknaden.

2022 i korthet: Utveckling per affärssektor i korthet

  • Mobility Solutions ökade försäljningen med 16,0 procent till 52,6 miljarder euro. Rörelsemarginalen var bättre än väntat och steg från 0,7 till 3,4 procent.
  • Industriteknik gynnades av den robusta maskinmarknaden och försäljningen ökade med 13,9 procent till 6,9 miljarder euro. EBIT-marginal ökade till 9,8 procent.
  • Konsumentvaror led av en kraftig nedgången i efterfrågan på hushållsapparater och elverktyg. Trots detta steg försäljningen med 1,5 procent till 21,3 miljarder euro.
  • Energi och byggteknik växte kraftigt med 17,4 procent till 7,0 miljarder euro. En av drivkrafterna var den stora efterfrågan på klimatvänlig värmeteknik. EBIT-marginal 6,0 procent (2021: 5,1 procent).

Utveckling per region

Försäljningen i Nordamerika steg med 25,7 procent till 14,4 miljarder euro. I Sydamerika nådde försäljningen 1,8 miljarder euro. En ökning med 26,0 procent eller 16,7 procent efter justering för valutakurseffekter. Försäljningsintäkterna i Europa ökade med 7,3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 44,3 miljarder euro. I Asien- och Stillahavsregionen (inklusive andra regioner) steg försäljningen med 12,8 procent till 27,7 miljarder euro.

18 724 fler medarbetare

Den 31 december hade Bosch-koncernen 421 338 anställda över hela världen – 18 724 fler än föregående år. Ökningen skedde i alla regioner med en merpart i Amerika, Asien och Stillahavsområdet. Inom forskning och utveckling ökade antalet anställda med 9 422 till 85 543 medarbetare, varav cirka 44 000 arbetar med mjukvaruutveckling.

Presskontakt

Lotta Törnberg
Head of Corporate Communications

Telefon

Allmänna frågor om Bosch