Hoppa till huvudinnehåll
Bosch i Sverige

En framtid med AIoT i fokus

The AIoT Show - mot framtiden

I takt med att den teknologiska utvecklingen går allt fortare blir det svårare att förutspå framtiden. Vi kan dock gissa oss till vissa scenarier genom att titta på de framsteg som görs inom AIoT. Dessa framsteg förändrar redan idag vårt sätt att leva, arbeta och ta oss fram – och vi har ännu bara skrapat på ytan.

Från det att vi vaknar hemma i sängen på morgonen och reser till arbetet, oavsett om vi ska till kontoret eller ut på fältet, kan AIoT öka vår säkerhet och göra oss friskare, mer produktiva och mer avkopplade. Det sker i hög grad med hjälp av pyttesmå kameror och sensorer och en databehandling som är snabbare än vi ens kan föreställa oss idag.

Det råder ingen tvekan om att förutsättningarna för en strålande framtid redan finns – den globala AIoT-marknaden omsatte 226,4 miljarder dollar år 2019 och förväntas nå 482 miljarder dollar år 2022.*

Rätt tid, rätt plats

Bosch har länge legat i täten av denna nya våg av teknologi och till 2025 kommer varje produkt att antingen ha egen intelligens eller så kommer AI att spela en viktig roll i produktutvecklingen.

Framför allt i trafiken kommer nästa generations kameror leda till en enorm utveckling, både inuti och utanför bilarna. Fordon kommer att kunna läsa av omgivningen, både andra trafikanter, skiftande vägbana och skyltar. Och tack vare AI kommer dessa multifunktionella kameror att kunna analysera hur människor i trafiken beter sig, så att de exempelvis kan upptäcka faror som fotgängare orsakar eller utsätts för utifrån deras kroppsrörelser, och förutse om någon är på väg att gå ut på vägen.

Om något går fel kan smarta uppkopplade kameror hjälpa till att hitta och lösa problem och ge nödvändigt underhåll.

AIoT - mot framtiden

– Vi arbetar med att ta fram en lösning som påminner om en iPad-kamera, med en programvara som gör att du kan titta in under bilars motorhuv, säger Ralf Mårtensson, Business Development Manager för Bosch i Norden. Du kan alltså göra egna diagnoser för att lösa mekaniska problem, och om du inte kan lösa dem själv kan diagnoserna hjälpa mekaniker att fixa problemet på plats så att du kan köra vidare.

Steget före

Utöver fordonsbranschen är även tillämpningar i hemmet, från smarta ugnar till säkerhetssystem, ett område med en otrolig potential, tillägger Mårtensson.

– Idag går det att föreställa sig kameror som är uppkopplade och kan titta under eller bakom ytor. Det går till exempel att ”se” genom väggar, så att du vet om det sitter kablar eller andra hinder bakom väggen du vill borra i. I framtiden kommer den utvecklade maskininlärningen leda till att smarta enheter och robotar både kan se, förstå, ta egna beslut och ingripa när det är nödvändigt, istället för att vi får informationen och agerar utifrån den som idag.

I Norden deltar Bosch, utöver sin egen produktion, även i samarbetsprojektet Software Center (https://www.software-center.se). Här samarbetar en rad tekniska företag och forskningsaktörer i syfte att driva AIoT-branschen framåt.

Den mänskliga faktorn

Möjligheterna må verka obegränsade, men det finns också andra faktorer att tänka på, inte minst etiska överväganden och behovet av människors förtroende för AI.

– Människor och organisationer kommer att tvingas agera ansvarsfullt framöver, säger Mårtensson. För 100 år sedan fanns inget Internet, och inga offentliga databaser där man kunde se var ens grannar jobbar, hur mycket de tjänar och så vidare. Det jag vill säga är att förändringar måste ske i små steg snarare än i ”stora språng” för att allmänheten ska acceptera dem.

AIoT - mot framtiden

Denna åsikt delas av Boschs koncernchef Volkmar Denner: ”Vi måste inte bara utveckla AI, utan även bygga upp förtroendet för AI.” Denna filosofi har bidragit till att utforma huvuddragen i företagets strikta etiska kod rörande detta känsliga område. I slutändan är det det mänskliga perspektivet som avgör, oavsett vilken teknologi som används. Även om vi utvecklar robotar som förenklar vårt arbete är det alltid människor som måste bidra med mänskliga förmågor och robotar med tekniska. Med andra ord är det alltid människor som står i centrum. Som Robert Bosch en gång sade: ”Robotar ska vara våra hjälpmedel. De ska vara ett tillägg till vår egen förmåga och kunna användas för våra syften”.

Oavsett om det handlar om att skapa renare luft i våra kontor eller att låta våra bilar parkera på egen hand kan vi känna oss säkra på att AIoT kommer att ge upphov till nya marknader, bidra till att skydda miljön och ändra vårt vardagsliv i grunden. Frågan är bara hur och i vilken utsträckning. Slutsatsen är i alla fall att vi kanske inte vet precis vart vi är på väg, men med hjälp av AIoT kan vi känna oss trygga med att teknologin kommer att leda oss i rätt riktning.

*”2021 Global AIoT Developer Ecology White Paper” – Graffiti Intelligence and Gartner

Dela på: