Hoppa till huvudinnehåll
Bosch i Sverige

AIoT i jordbruket – med allt fler fördelar

The AIoT Show - jordbruket

En stadigt växande världsbefolkning, allt mer extrema väderförhållanden och allt mindre tillgänglig odlingsbar mark innebär att vårt beroende av att kunna odla och producera vår egen mat kommer att öka dramatiskt under de närmaste årtiondena. För att jordbruket ska klara detta måste det bedrivas smartare och mer effektivt, och därför är det ingen överraskning att det nu växer fram en ”tredje grön revolution”.

Jordbruket har länge pekats ut som en av de branscher som kan dra allra störst nytta av AIoT, och så kallat Smart Jordbruk tillämpas redan allt mer för att lösa de utmaningar som samhället står inför.

Smart jordbruk handlar i grunden om att använda Internet of Things-teknologi inom jordbruket, både till produktion, drift, administration och service. Med hjälp av sensorer och drönare kan AI-teknologi hjälpa jordbrukare till bättre skördar både vad gäller kvalitet och kvantitet, bland annat genom exakta årstidsprognoser som förutser väderlek och anger lämpliga tidpunkter och metoder för sådd och skörd, så att resurser kan utnyttjas maximalt.

De intelligenta systemen tar fram optimala inställningar med hänsyn till väderförhållanden, vattenanvändning, temperatur och grödans och jordens tillstånd, medan data som samlas in från sensorer analyseras så att jordbrukare kan ta rätt beslut om grödor, gödsel, bevattning och skadedjursbekämpning.

Smarta uppkopplade enheter hjälper samtidigt till på många andra sätt, exempelvis genom att identifiera skadedjur, minska jordbrukarnas arbetsbelastning och öka den allmänna effektiviteten i verksamheten.

Det handlar om precision

I det som kommit att kallas Precisionsjordbruk används teknologi med hög exakthet för att se till att grödor och boskap får just den behandling de behöver. På så sätt kan jordbrukare förbättra effekten hos bekämpningsmedel och gödsel, och när det gäller boskap kan den nya smarta tekniken hjälpa till att övervaka enskilda djurs behov och anpassa deras foder efter detta.

Det bör leda till friskare djur och mindre spridning av sjukdomar. Jordbrukare kan samtidigt använda smarta uppkopplade enheter för att kontrollera var djur befinner sig och hur de mår, och hitta eventuella sjuka djur som måste separeras från resten av flocken för att undvika smittspridning.

AIoT i jordbruket

Luftperspektiv

Med hjälp av AI går det också att övervaka grödor, för att hitta problemområden och utlösa varningssignaler vid behov. Med hjälp av särskilda drönare kan jordbrukare hålla koll på grödornas skick, och vissa drönare kan även användas för att sprida ut gödsel och bekämpningsmedel.

De sensorer som används är anslutna till överföringsnätet, och jordbrukaren kan använda trådbundna eller trådlösa kommunikationsnätverk för att samla in och analysera all relevant information. I smarta växthus med IoT-teknologi finns sensorer som är avsedda att fastställa grödornas exakta behov, och dessa kan även övervaka och reglera klimatet i anläggningen.

Samtidigt kommer fördelarna med smart teknologi inom jordbruket att gynna mer än bara grödor och boskap. Jordbrukare kommer att kunna använda teknologin för att minska sin arbetsbelastning, täcka upp vid brist på arbetskraft och samordna medarbetarna på ett ändamålsenligt sätt.

AIoT i jordbruket

Bosch-sensorer är en självklar del av smart jordbruk.

– AIoT kan verkligen hjälpa jordbrukare att öka sin effektivitet i produktionen, särskilt när det gäller att upptäcka potentiellt allvarliga situationer i det dagliga arbetet, säger Ralf Mårtensson, Business Development Manager för Bosch i Norden.

– Att upptäcka problem tidigt med hjälp av mikrofoner är avgörande för att kunna undvika oönskade avbrott som i sin tur kan leda till produktionsproblem. Om man kan upptäcka och förutse behovet av service och underhåll på jordbruksmaskiner, som traktorer, mjölkmaskiner, kompressorer, fläktar, värmeaggregat och liknande, kan det göra en stor skillnad, tillägger han.

I Norden har Bosch också utvecklat en app för jordbrukare, i samarbete med en jordbruksinriktad IT-leverantör.

– Den lösning vi använder bistår jordbrukaren med ljuddata, GPS och väderdata från olika källor. Den kan fastställa status för en maskin, var och när arbete på fältet har skett och när nästa steg bör utföras för att öka produktionen, säger Mårtensson.

En hjälpande hand

För att understryka hur viktigt AIoT kan bli för jordbruket har initiativ tagits även på högsta nivå. EU-kommissionens projekt IoF2020 (Internet of Food and Farm) startades för att utforska IoT-teknologins potential för den europeiska livsmedels- och jordbruksindustrin. Det är uppdelat i fem delområden (spannmål, mjölkprodukter, frukt, kött och grönsaker), och planen är att utveckla, testa och visa upp IoT-teknologi i kommersiell jordbruksmiljö över hela Europa.

Även om det är uppenbart att AIoT innebär spännande möjligheter för jordbruket, är omställningen inte alltid enkel. Ny teknologi medför kostnader som många inte har råd med, och bristande IT-kunskaper kan också vara ett problem. Det handlar även om tilltro till ny teknologi, och där kan förändringar ta tid i det som kan kallas världens äldsta industri.

Potentialen finns i alla fall, och vi är helt säkra på att efterfrågan också finns.

Dela på: