Hoppa till huvudinnehåll
Bosch i Sverige

Bättre hälsa i en smart och uppkopplad framtid

The AIot Show - Health

En dag kan vi alla vara våra egna läkare. Det låter som önsketänkande, men tack vare de framsteg som görs inom hälsa och teknologi kanske det inte är så osannolikt att utvecklingen kommer att gå i den riktningen.

Det är inte för inte som Bosch har sin slogan ”Invented for life”. Även om hälso- och sjukvård inte är den bransch man främst riktar sig till så blir den allt viktigare. Det räcker att titta på det arbete som gjorts under covid-pandemin, där företaget spelat en ledande roll i att utveckla snabbtester för diagnosplattformen Vivalytic, som ger tillförlitliga resultat på mindre än 30 minuter.

diagnosplattformen Vivalytic

Produkter som sätts på kroppen

Det finns alltjämt många frågetecken, men det vi vet är att produkter med smart uppkoppling, som ofta bärs på kroppen och ibland är anslutna till sensorer inne i kroppen, sannolikt kommer att ge patienter bättre möjlighet att övervaka sin hälsa i framtiden.

Smarta och uppkopplade produkter som bärs på kroppen kommer att dyka upp överallt under de kommande åren, och inom hälso- och sjukvården ger de fantastiska möjligheter. AIoT har därför stor affärsmässig potential, inte bara för företag som Bosch utan även för forskningen om mikroorganismer och för läkemedelsbranschen.

– Ett fokus på hälso- och sjukvård är helt i linje med en rad affärsmodeller där vi inkluderar Bosch-sensorer, programvara, connectivity and service, säger Ralf Mårtensson, Business Development Manager för Norden på Bosch i Stockholm. Detta är definitivt en växande marknad, framför allt när det gäller vård på distans. Du kan använda produkterna för att göra egna mätningar, så att du slipper gå till läkare. Uppmätta värden kan sedan skickas till läkare direkt hemifrån. I slutändan handlar det om att kunna använda nya lösningar med våra komponenter, vår kompetens, programvara och erfarenhet av IoT och AI, fortsätter han.

Produkter som bärs på kroppen och är uppkopplade till Internet gör dels att vi kan fastställa våra egna symptom bättre, dels att läkare får snabb åtkomst till aktuella data och lättare kan se bakomliggande trender och varna för eventuella problem. I många fall kan detta rädda liv.

Så vad är det vi kommer att se mer av i framtiden? Sensorer kommer att finnas överallt. Med tanke på hur mångsidiga de är kommer de att kunna användas till att övervaka muskelrörelser hos patienter med Parkinsons sjukdom, upptäcka oregelbunden hjärtfrekvens och identifiera personer med risk för stroke, astma och hjärt- och lungsjukdom. Detta kommer att ge patienter ökad frihet, och behovet av fysiska sjukhusbesök kommer att minska drastiskt.

Och det handlar inte bara om apparater på kroppen. På sjukhus kan till exempel spårningsenheter användas på viktiga maskiner och annan nödvändig utrustning. På så sätt kan de hittas lättare när de behövs, och de data som samlas in kan användas för att se hur bra de fungerar.

Virtual Reality (VR)

I Norden

Bosch är öppna med sin ambition att lägga tid och resurser på att utveckla dagens och morgondagens vårdlösningar, varav vissa även inbegriper virtuell verklighet (VR). Här i Norden pågår många intressanta projekt. Ett av dem i Danmark, där Bosch i samarbete med University College Copenhagen och Rødovre kommun utanför den danska huvudstaden har utvecklat ett VR-verktyg för barn och ungdomar med ADHD, Asperger och andra syndrom.

Med hjälp av ett VR-headset kan de uppleva och öva på situationer som kan innebära stress i det verkliga livet. Genom detta projekt har en grupp unga vuxna lyckats lära sig att resa med kollektivtrafik på egen hand för första gången i sina liv med hjälp av reseövningsspelet ”VR Bus Ride”. Med en virtuell följeslagare tar sig deltagarna igenom hela resan, de drar sitt resekort i kortläsaren, identifierar viktiga punkter och hållplatser längs vägen tills de slutligen ser att de är framme vid resmålet och avslutar resan.

Detta är bara ett exempel på hur smarta uppkopplade produkter kan förbättra livskvaliteten både för patienter och de som behandlar dem. Bosch ser det som en allt viktigare del av verksamheten att främja och utveckla denna process.

Dela på: