Hoppa till huvudinnehåll
Bosch i Sverige

Robotarnas genombrott – AIoT och Industri 4.0

The AIot Show - Industry

Tänk dig följande: Produktionslinjen stannar. På några få sekunder kan en sensor upptäcka ett problem, en kamera zoomar in på linjen och skickar på några millisekunder data till ett kontrollcenter som kan uppmärksamma personalen på situationen. Personalen informeras om vilka verktyg som behövs för att reparera skadan, exakt var dessa finns och hur lång tid det tar för en robot att lösa problemet.

En sådan verklighet kan vi vänta oss i framtidens fabriker, där tillverkningsföretag drar nytta av de allt större fördelarna med AIoT. Det är till särskilt stor nytta för sektorer som tillverkningsindustri, järnväg, byggnation, logistik och återvinning, där företag idag står inför tuffa utmaningar i form av begränsad tillgång på råvaror, ökad efterfrågan, konkurrens om volymer och allt strängare regler.

Tyskland går i täten

Bosch presenterade 2021 en konkret åtgärd för att möta problemet, i och med att företagets första AIoT-fabrik öppnade i Dresden. I denna fabrik tillverkas kiselplattor, och artificiell intelligens bidrar till förbättrad produktion och snabbare omställning till nya produkter.

Teknikerna i fabriken bär glasögon med inbyggda kameror, och underhåll kan vid behov utföras på distans, upp till 9 000 km från anläggningen. Alla data som rör den helt uppkopplade fabriken samlas i en central databas, vilket innebär att produktionsdata motsvarande omkring 500 textsidor skapas varje sekund. På bara en arbetsdag motsvarar detta över 42 miljoner sidor.

Industri 4.0 handlar om att förena människor, maskiner och data på bästa möjliga sätt. Här har Bosch goda möjligheter att nå framgångar, med IoT-lösningar och artificiell intelligens som kan revolutionera hela tillverkningsprocesser.

AIoT och Industri 4.0

Kärnan i arbetet

Bosch utgår ifrån behovet att bidra till mer strömlinjeformade arbetsprocesser med nödvändig sammanlänkning. Smarta industriella IoT-lösningar använder realtidsdata från sensorer för att övervaka och förbättra effektiviteten, minska behovet av mänskliga ingrepp och sänka energikostnaderna. På fabriksgolvet kan smarta uppkopplade maskiner, verktyg och sensorer ge ingenjörer och chefer en exakt och aktuell bild av hur processerna fungerar. Data som samlas in kan användas för att minimera stilleståndstiden vid underhåll, brist på resurser eller personalfrånvaro i fabriken, samtidigt som medarbetarna kan spåra delar automatiskt med sensorer när de färdas på monteringsband.

Även problem som kan verka obetydliga, exempelvis att anställda tappar bort verktyg, kan bli kostsamma i storskaliga processer. För detta finns smarta uppkopplade verktyg som styrs med en app som påminner om den välkända ”hitta min telefon”-funktionen, och som kan bidra till att spara värdefulla minuter och timmar under en arbetsvecka.

När det gäller maskinutrustningen kan lokal databearbetning, intelligenta självprogrammerande kameror och smarta sensorer användas för att övervaka skick och underhåll hos allt från pumpar och gaffeltruckar till kompletta produktionslinjer i byggnaden.

Industri 4.0

Toppmoderna programvarulösningar är avgörande för detta, och vid Boschs centrum för artificiell intelligens har det redan utvecklats och tillämpats programvara som är specialinriktad på att tidigt upptäcka problem i tillverkningsprocessen.

Ur en rent ekonomisk synvinkel ger Industri 4.0 en enorm sparpotential. Vi på Bosch investerar omkring 500 miljoner euro i ett digitalt sammanlänkningsprogram där ungefär 240 anläggningar kommer att använda en AI-lösning som kan komma att spara in dubbelt så mycket som den ursprungliga investeringen redan till 2025.

Ökad säkerhet

Nya sensorer och kameror kommer även att förbättra säkerheten. Branddetekteringskameran Bosch Aviotec är ett bra exempel på detta. Denna toppmoderna IP-kamera har inbyggd videoanalys, och med hjälp av en specialanpassad algoritm som upptäcker eld och rök redan vid källan kan den reagera blixtsnabbt på eventuella faror.

En nordisk modell

Ett viktigt projekt inom Norden är att Bosch vill skapa framtidens fabrik i Tranås. Anläggningen är inriktad på automation, smarta lösningar och AIoT, och kommer att installeras hos Bosch Thermoteknik AB , Tranås som producerar värmepumpar som är specialiserat på värmepumpar. En av många planer för fabriken är att installera smarta verktyg som ”pratar” med varandra och självstyrande transportrobotar som vet när lagermängderna börjar ta slut och när monteringsdelar behöver plockas upp.

– I allmänhet väntas dessa nya metoder föras in steg för steg inom industrin. Det kan förekomma att AIoT tillämpas för produktionslinjer, eller kanske för olika funktioner som smarta verktyg, men man kan också ta lärdom av vårt exempel i Dresden och tillämpa ny teknologi till 100 %, säger Ralf Mårtensson, Business Development Manager för Bosch i Norden.

– Vårt OGS (Operator Guidance System) är redan igång. Nästa nivå är assistentsystemet Active Assist, som ger operatören ett direkt stöd i hur uppgifter utförs, i vilken ordning de utförs och vilka delar eller verktyg som ska användas. Gemensamt för samtliga är att de måste vara anslutna till MES-programvaran (Manufacturing Execution System).

– Förhoppningen är att denna toppmoderna fabrik ska bli en förebild för andra, inte bara inom Norden utan även i andra regioner, fortsätter Mårtensson.

Revolution eller evolution?

Industri 4.0 är mycket mer än bara en marknadsterm, och det kommer antagligen att bli mer av en evolution än en revolution. Smarta uppkopplade produkter kommer å ena sidan att optimera arbetsmetoder och processer, och å andra sidan kommer de tillsammans med molnteknologi att möjliggöra en optimering av utrustning och verksamheter. Bosch kommer att vara en central aktör i detta.

Dela på: