Hoppa till huvudinnehåll
Bosch i Sverige

Full fart in i framtiden med AIoT

The AIoT Show - på väg

Du är på väg till jobbet, men som vanligt sitter du i långa bilköer och oroar dig över att du kanske missar ditt viktiga möte – och när du kommer fram är det inte säkert att du hittar en parkeringsplats heller. Låter det bekant? Med hjälp av AIoT kan sådana situationer förhoppningsvis undvikas i framtiden.

Med hjälp av sensorer i fordon och på vägar kommer vi att kunna välja bättre och snabbare färdvägar, och dessutom blir det lättare att hitta parkering. Våra bilar kommer, om de inte redan är självkörande, att kunna boka närmaste lediga parkeringsplats och parkera själva. Därmed kan vi i lugn och ro förbereda oss på den kommande arbetsdagen.

Infrastruktur

Vi kanske inte har nått de självkörande bilarnas tidsålder ännu, men några små steg har redan tagits. När det gäller trafikledning kommer morgondagens smarta städer med sensorer och uppkopplade enheter vara till stor hjälp. Här kommer trafikflöden på vägarna att kunna övervakas, och trafikljus programmeras så att trafiken flyter så smidigt som möjligt. När data mottagits kommer AI-enheter att känna till vilka tider varje väg är som mest trafikerad och varna oss om eventuella faror eller olyckor på vår föreslagna färdväg, genom att bilar utväxlar information med varandra.

Bilar

Sådana framsteg i en värld av smarta uppkopplade enheter kommer att göra trafiken betydligt säkrare. Under det närmaste årtiondet antas användningen av smarta bilar i trafiken explodera, och globalt uppskattas omkring 800 000 sådana ”robotbilar” tillverkas per år.*

Säkerheten kommer förstås att vara den avgörande faktorn för dessa bilars försäljningsframgång, med tanke på att både fordonsindustrin och samhället i stort fokuserar på att minska antalet trafikolyckor.

– Sensorbaserade system hjälper föraren att upptäcka och undvika farliga situationer, även om vi ibland tror att dessa funktioner mest är tänkta att öka komforten och skydda våra bilar. Tänk bara på hur de kan hjälpa till med svåra parkeringar, säger Ralf Mårtensson, Business Development Manager för Bosch i Norden.

AIoT på väg

Han fortsätter:

– Säkerheten kan delas upp i två kategorier: passiv och aktiv. Passiva system aktiveras efter att en olycka har inträffat och detekterats, till exempel i form av airbags och bältesspännare. Dessa system kan normalt inte avaktiveras. Aktiva system å andra sidan aktiveras innan en olycka hinner inträffa. Det handlar om saker som förbromsning eller automatisk bromsning till stillestånd, ESP och filbytesvarning.

Att upptäcka faror handlar om mer än att ”se” dem. Bosch har arbetat med en AI-lösning som registrerar ljud från utryckningsfordon, till exempel ambulanssirener. Andra Bosch-projekt handlar om system som varnar förare som kör i fel riktning, och känner av om föraren är sömnig eller kanske har glömt ett husdjur i bilen. Bilar kommer snart också att kunna informera varandra om dåliga vägförhållanden – biltillverkare testar redan larmsystem som varnar för exempelvis hal vägbana.

Teknologin kommer att ge enorma fördelar, men Ralf vill ändå lägga till ett varningens ord.

– Även om vi har fler sensorsystem som hjälper oss, så är det viktigt att tänka på att det fortfarande är föraren som sitter bakom ratten och ansvarar för vad som händer med bilen i trafiken, säger han.

På väg

Framstegen handlar förstås om mer än bara säkerhet, och komforten kommer säkerligen vara en viktig faktor, inte minst i form av självparkerande bilar fram till dess att de självkörande bilarna tar över. Inne i bilen kommer röststyrning att användas till allt från att öppna dörrarna till att reglera temperaturen och välja radiokanal. Det är inte omöjligt att din bil en dag kan ”prata” med lyktstolpar eller motorvägsskyltar, och på så sätt ta emot varningar om olyckor och svåra vägförhållanden.

Bilarna kommer inte bara att kunna ”prata” med oss, utan även ansluta till varandra. Förmodligen kommer stora grupper av smarta bilar vara sammankopplade, och om en bil får information kan den delas med de övriga. Bilköpare följer utvecklingen noga. En undersökning som gjordes av konsultfirman McKinsey visade att 37 % av de svarande kunde tänka sig att byta bilmärke för att få en mer uppkopplad bil.

Yrkestrafik

Yrkesfordon kommer också att dra nytta av smart uppkopplad teknologi. En global logistikfirma har uppskattat att AIoT redan har hjälpt dem att minska arbetsbelastningen med 50 % och få upp tillförlitligheten i deras realtidsspårning till 90 %. Den modell de använder är utformad för att förebygga trötthet hos förarna, och minska tiden de tillbringar på vägen. Själva fordonen kan också tas om hand bättre – AIoT kan registrera hur varje fordon fungerar och signalera när underhåll behövs och vad som behöver göras. Dessutom kan sensorerna känna av om förare inte följer säkerhetsrutinerna ordentligt.

Ett nordiskt perspektiv

Bosch i Norden har ett eget testcenter i Vaitoudden i Arjeplog, där alla nya säkerhetsfunktioner för bilar kan testas. Testbanan är öppen från november till slutet av mars varje år, och här finns testanläggningar och verkstäder där bilarnas tålighet kan undersökas i tuffa vinterförhållanden.

– Här har vi ett nära samarbete med flera bil- och lastbilstillverkare. Vi hjälper dem med sensorer i produktionen och låter dem genomgå rigorösa tester, tillägger Mårtensson.

Vilka vägar vi än kör på kommer alltså den smarta uppkopplade teknologin att hjälpa oss att hitta genvägar, låta bilen avgöra hur den ska anpassa sig till olika förhållanden och mycket annat – ända till den dag då vi kan låta bilen köra helt på egen hand. Det blir allt smidigare att ta sig fram!

Dela på: