Hoppa till huvudinnehåll
Bosch i Sverige

Heta nyheter - så blir städer smarta med AIoT

The AIot Show - Smart cities

Även om utvecklingen tillfälligt bromsat in under pandemin kommer sannolikt ändå fler människor flytta in till städer under kommande år än ut från dem. Detta innebär en mängd utmaningar för samhället, från potentiell brist på dricksvatten och enorma sopberg på gatorna till allt större bekymmer med trafik och luftföroreningar. Därför är det viktigt att vi gör stadsmiljöer smidigare, renare, säkrare och bekvämare att bo i, och för att klara detta måste vi kunna dra nytta av den senaste teknologin fullt ut. Ju mer avancerad teknologin blir, desto mer effektiv kommer den att vara. Lösningen – eller åtminstone en av lösningarna – kommer troligen att ligga i utvecklingen av smarta städer, med högteknologiska byggnader och kommunikationer som är avsedda att förenkla livet för invånarna och minska förbrukningen av resurser.

Så blir städer smarta

Fem nyckelområden har pekats ut, där AIoT förväntas spela en central roll i de nya uppkopplade städerna. Först och främst krävs en smart infrastruktur. Energieffektivitet och hållbarhet förbättras genom integrering av fler intelligenta system – gatubelysning kan till exempel övervakas och regleras utifrån behov, medan den ökande användningen av elbilar och andra elfordon i hög grad bidrar till sänkta CO2-utsläpp.

Luftföroreningar är redan idag ett stort problem i storstäder världen över, och i takt med att städerna växer blir problemen allt allvarligare. Luftstyrningsverktyg med AI-programvara samverkar med sensorer som mäter halten av föroreningar vid olika tidpunkter och kan förutse hur värdena kommer att ändras.

Smart cities

Vägen till förbättringar

Trafiken är en avgörande faktor, både när det gäller personliga fordon och infrastrukturen som håller framtidens smarta och uppkopplade städer i rörelse. Ett bra exempel på hur detta kan fungera är i Los Angeles, där nedgrävda sensorer i trottoarerna skickar uppdateringar om trafikläget i realtid till ett centralt system som analyserar värdena och justerar trafikljusen utifrån dem. Smart parkering kan också bidra till bättre trafikflöden. Idag utgörs uppskattningsvis 30 % av trafiken i många stadskärnor av människor som bara kör omkring och letar efter en parkeringsplats.

Självparkerande bilar

Hur skulle det vara om våra bilar kunde hitta en plats och parkera själva? Bosch har deltagit i ett projekt om detta vid Mercedes-Benz Museum i Stuttgart, där vi installerat en toppmodern självparkeringslösning. Ralf Mårtensson, Business Development Manager för Bosch i Norden, berättar:

– Sensorerna i bilen (kameror, ultraljudssensorer) utväxlar information med en programvara på parkeringen. En app hos föraren startar funktionen och ger parkeringshuset tillgång till bilen. Programvaran beräknar sedan körvägen genom parkeringshuset och använder information från sensorerna i bilen och de på parkeringshuset för att köra bilen säkert till den förbestämda rutan utan föraringrepp.

På andra ställen i de toppmoderna städerna finns laddstationer som kommunicerar med bilar via appar och visar förare vägen till lediga parkeringsplatser, samtidigt som säkerheten också förbättras genom programvara med kollisionsdetektering för bilar, motorcyklar och cyklar. I vissa länder kan programvaran ringa nödsamtal automatiskt åt dig om du råkar ut för en olycka.

Mindre sopor

För en friskare luft och bättre miljö krävs också att avfallshanteringen förbättras. AIoT-teknologi bidrar till att förbättra effektiviteten i denna avgörande del av infrastrukturen. Och även här är det sensorer som står i centrum. De placeras i soptunnor vid bostäder och industrifastigheter och skickar meddelanden till sophämtningsföretaget när tunnorna är fulla. På så sätt kan även onödig hämtning och tömning av tunnor som inte är fulla undvikas. Förhoppningsvis ska detta leda till att sopberg på gatorna är något vi slipper se i framtiden.

Det är helt uppenbart att smart och uppkopplad teknologi kommer att behövas i våra stadsmiljöer för att underlätta livet för människor som bor och arbetar i städerna. – När trafikflödena kan optimeras för transport av både människor och varor och luftkvaliteten och infrastrukturen har förbättrats, kommer det att finnas mer utrymme för individen att ta sig fram, sammanfattar Mårtensson. Och den smarta staden kommer verkligen att bli mer öppen och tillgänglig för invånarna.

Dela på: