Hoppa till huvudinnehåll
Bosch i Sverige
Företagets historia

Hur allt börjar 1886–1905

1886 flyttade Robert Bosch in i sin första verkstad i Stuttgart

Boschs tidiga utveckling skedde i flera viktiga steg. Steget till oberoende, steget in i bilbranschen och in på marknader utanför Tyskland, steget in på de stora fabriksgolven.

Ritning av uppåtvända bågar. En man (Robert Bosch) går på dem mot toppen.

På ostadiga ben

Under åren som lärling och gesäll väcktes Robert Boschs önskan att starta sin egen verksamhet. 1886 öppnade han sin "Verkstad för finmekanik och elektroteknik" i Stuttgart. De första åren var svajiga med både upp- och nedgångar. Först från mitten av 1890-talet tog det fart – och det med besked.

I november 1886 flyttade Robert Bosch in i sin första verkstad i Stuttgart med en gesäll och en springpojke.
I november 1886 flyttade Robert Bosch in i sin första verkstad i Stuttgart med en gesäll och en springpojke.
1890 satte Bosch upp en skylt så att kunderna hittade till verkstaden inne på bakgården.
1890 satte Bosch upp en skylt så att kunderna hittade till verkstaden inne på bakgården.
/

De första produkterna och tjänsterna

Bosch utförde allt precisionsmekaniskt och elektriskt arbete själv, exempelvis installationer av telefonsystem och elektriska ringklockor. När han ombads bygga en magnettändare för en stationär motor efter en befintlig design gjorde han en förbättrad variant. Det banade vägen för tillverkning av magnettändningar.

1896 erbjöd Bosch sig att installera en fjärrnivåindikator för vatten åt en kund.
1896 erbjöd Bosch sig att installera en nivåindikator för fjärravläsning av vatten åt en kund .
Kontaktmekanismen i vattennivåindikatorn krävde precisionstillverkning, så att anordningen kunde rapportera vattennivån till basen längre bort.
Kontaktmekanismen i vattennivåindikatorn krävde precisionstillverkning, så att anordningen kunde rapportera vattennivån till basen längre bort.
En ovanligare produkt var de skrivmaskiner för blinda som Bosch också tillverkade i verkstaden under de första tjugo åren.
En något ovanligare produkt var de skrivmaskiner för blinda som Bosch också tillverkade i verkstaden under de första tjugo åren.
/
Ritning som visar utvecklingen av magnettändningen.

Gnistan som satte igång allt – magnettändningen

1897 började Bosch installera förbättrade magnettändningar i bilar och blev i och med det den enda leverantören av verkligt pålitliga tändsystem. 1902 visade Boschs chefsingenjör Gottlob Honold upp en ännu bättre lösning – en högspänningsmagnettändning med tändstift. Produkten banade väg för Bosch som världsledande leverantör till bilbranschen.

I och med reproduktionen av en lågspänningsmagnettändning, år 1887, började Bosch analysera hur bränsleblandningar antänds.
I och med reproduktionen av en lågspänningsmagnettändning, år 1887, började Bosch analysera hur bränsleblandningar antänds.
Den första magnettändningen för bilar satt i en trehjulig de Dion Bouton från 1897. Efter en mängd tester fungerade produkten perfekt.
Den första magnettändningen för bilar satt i en trehjulig de Dion Bouton från 1897. Efter en mängd tester fungerade produkten perfekt.
Det stora genombrottet som leverantör åt bilbranschen var tändsystemet med högspänningständspole, som Bosch patenterade 1902.
Det stora genombrottet som leverantör till bilbranschen var tändsystemet med högspänningständspole, som Bosch patenterade 1902.
Boschs första högspänningständare med tändspole typ Hdh med tändstift (1902)
Boschs första högspänningständare med tändspole typ Hdh med tändstift (1902)
/

Gottlob Honold

Foto: Gottlob Honold (1901)

Chefsuppfinnaren med de rätta instinkterna

"När Honold lämnade över en ny produkt för tillverkning slogs kollegorna om den."

Så hedrade Robert Bosch sin mångåriga chefsingenjör, som hade börjat hos honom som lärling. Förutom tändspolesystemet skapade han även belysningssystem, startmotorer och signalhorn för Bosch – ända fram till sin alltför tidiga bortgång 1923.

Foto: Gottlob Honold (1901)

Husägare – den första fabriken

Bosch hade hunnit flytta flera gånger innan han beslöt att bygga en fabrik. Han tänkte först hyra ut en eller flera våningar men det blev aldrig aktuellt. Tvärtom – Boschs fabrik från 1901 började växa in i grannbyggnaderna.

Den första fabriksbyggnaden från 1900 – helt i betong – var mycket avancerad, även om renässansfasaden gav sken av något annat.
Den första fabriksbyggnaden från 1900 – helt i betong – var mycket avancerad, även om renässansfasaden gav sken av något annat.
Bosch-medarbetare vid ingången till den nya fabriken på ett gruppfoto från 1901.
Bosch-medarbetare vid ingången till den nya fabriken på ett gruppfoto från 1901.
Boschs anställda lindar tråd för hand runt tändspolarna på en armaturlindning, ca 1900.
Boschs anställda lindar tråd för hand runt tändspolarna på en armaturlindning, ca 1900.
Bosch byggde ut efter några år, från en enstaka fabriksbyggnad till en större anläggning (1905).
Boschs anläggning byggdes ut efter några år, från en enstaka byggnad till en större anläggning (1905).
/
Bild av äldre bil med passagerare och gatuskylt med text "London".

Steget ut i världen – de första försäljningskontoren

Magnetos Simms Bosch öppnade det första försäljningskontoret på Store Street i London 1898. Nästa försäljningskontor öppnades i Paris året efter.
Magnetos Simms Bosch öppnade det första försäljningskontoret på Store Street i London 1898. Nästa försäljningskontor öppnades i Paris året efter.

En bro till Storbritannien – länge var det Robert Boschs dröm. 1898 grundade han det första Bosch-företaget utanför Tyskland tillsammans med britten Frederic Simms. Det blev det första steget in på den globala marknaden. Fler försäljningskontor öppnade snart i andra länder i Europa.

Tändspolar från Paris – första utlandstillverkningen

Frankrike var den näst största bilmarknaden i Europa efter Storbritannien. 1899 grundade Bosch ett dotterbolag där. Verksamheten i Paris gick som smort. Från 1905 kunde man täcka efterfrågan på magnettändningssystemet, som producerades i den egna anläggningen med Eiffeltornet inom synhåll.

Tullavgifter och långa transporter gjorde att Bosch startade tillverkning i Paris 1905.
Tullavgifter och långa transporter gjorde att Bosch startade tillverkning i Paris 1905.

Motortävlingar – den första reklamen

Vid sekelskiftet kom de första stora motortävlingarna, där tillverkare och leverantörer satte sina kunskaper på prov. Belgaren Camille Jenatzy körde 1903 sin Mercedes till seger i Gordon Bennett Cup i Irland – delvis tack vare Boschs pålitliga tändsystem som fungerade även i tuffa förhållanden.

Belgaren Camille Jenatzy vann Gordon Bennett Cup i Irland 1903 i sin Mercedes med tändsystem från Bosch.
Belgaren Camille Jenatzy vann Gordon Bennett Cup i Irland 1903 i sin Mercedes med tändsystem från Bosch.
Jenatzy blev en ikonisk reklamfigur med sitt röda skägg och sin fladdrande dammiga kappa. Fram till 1918 gjorde han reklam för Boschs tändsystem som "Red Devil" – Röde Djävulen.
Jenatzy blev en ikonisk reklamfigur med sitt röda skägg och sin fladdrande dammiga kappa. Fram till 1918 gjorde han reklam för Boschs tändsystem som "Red Devil" – Röde Djävulen.
/