Hoppa till huvudinnehåll
Bosch i Sverige
Företagets historia

Bilar och mer 1926–1945

Bilden visar medarbetare som 1942 gjuter lättmetall.

Bosch tog sig strävsamt genom en berg- och dalbana av ekonomiska kriser och nationalsocialistiska förordningar. Sedan började andra världskriget och företaget ställdes inför nya, enorma utmaningar.

Bild av kylskåp med Boschs logotyp i förgrunden

Dieselinsprutningspump – den andra grundstenen

Efter många års arbete lanserades 1927 en innovation som skulle stå sig fram till idag – dieselinsprutningspumpen. Det var Boschs reaktion på vidareutvecklingen av dieselmotorer, som till skillnad från bensinmotorer inte krävde någon magnettändning. De första dieselinsprutningspumparna användes i lastbilar. 1936 började de användas i personbilar.

Dieselinsprutningspump för lastbilar
Dieselinsprutningspump för lastbilar
Anläggningen i Feuerbach är fortfarande en av de viktigaste anläggningarna för tillverkning av dieselteknik. Bilden visar medarbetare som borrar ett pumphus 1935.
Anläggningen i Feuerbach är fortfarande en av de viktigaste anläggningarna för tillverkning av dieselteknik. Bilden visar medarbetare som borrar ett pumphus 1935.
/

Fler järn i elden – nya affärsområden

En djup kris i Tysklands fordonsindustri gjorde att Bosch 1926 började ompröva sin produktportfölj. Det inspirerade till att kombinera ett flertal olika strategier som tidigare hade visat sig lyckosamma – att förbättra produkter och utveckla dem för serietillverkning (som för elverktyg och uppvärmningsteknik) kombinerat med nya projekt som radio- och TV-teknik.

Boschs kylskåp lanserades 1933 och tanken var att fler hushåll skulle ha råd med ett.
Boschs kylskåp lanserades 1933 och tanken var att fler hushåll skulle ha råd med ett.
Musik på vägen var inte längre en dröm när Bosch och Blaupunkt började serietillverka Europas första bilradio 1932.
Musik på vägen var inte längre en dröm när Bosch och Blaupunkt började serietillverka Europas första bilradio 1932.
Bosch bildade en ny division 1932 i och med köpet av uppvärmningstekniksektionen från Hugo Junkers.
Bosch bildade en ny division 1932 i och med köpet av uppvärmningstekniksektionen från Hugo Junkers.
/

Elverktyg

Borrhammare från Bosch i arbete (1936)

Hårklippningsmaskiner och borrhammare

Bosch-ingenjören Hermann Steinhart stötte 1927 på en produkt i sin testverkstad som genast väckte hans entusiasm. Hårtrimmern "Forfex" hade motorn inbyggd i handtaget vilket öppnade upp många nya möjligheter. Steinharts avdelning utvecklade Forfex för serietillverkning. Man vidareutvecklade konceptet de följande åren och skapade så småningom den första borrhamren. Teamet använde produktionsbyggnaderna i Boschs anläggning för att testa produkten.

Foto: Borrhammare från Bosch i arbete (1936)

Framgångsrikt samarbete – produktion med en stark partner

Nästan tio år efter krigsslutet utgjorde försäljningen utomlands bara 34 procent av den totala försäljningen. Höga transportkostnader och tullhinder gjorde att Bosch började prova olika alternativ. I Frankrike, Storbritannien och Italien började jakten på samarbetspartner för lokal tillverkning. I Australien och Japan tillverkade partnerföretag produkter på licens från Bosch. 1932 hade andelen försäljningen utomlands ökat till 55 procent.

1931 grundade Bosch ett samarbetsbolag med den lokala fordonsleverantören C.A. Vandervell som från London arbetade mot hela den brittiska marknaden.
1931 grundade Bosch ett samarbetsbolag med den lokala fordonsleverantören C.A. Vandervell som från London arbetade mot hela den brittiska marknaden.
August Hoette var chef för Robert Bosch Supply and Service Pty Ltd. i Melbourne. Han började tillverka tändstift på licens från Bosch.
August Hoette var chef för Robert Bosch Supply and Service Pty Ltd. i Melbourne. Han började tillverka tändstift på licens från Bosch.
/

FESE

TV-mottagare från FESE för hemmabruk (1938)

Banbrytande teknik

Tillsammans med skotten John Logie Baird – som uppfann televisionen – och företagen Zeiss Ikon och Loewe grundade Bosch företaget Fernseh AG (FESE) år 1929. Åratal av forskning gav snabbt stora framgångar. FESE levererade de första elektroniska inspelningsenheterna för OS i Berlin 1936. Samma år presenterades de första TV-mottagarna för privatpersoner. Under kriget beordrades FESE på att för militära syften utveckla en bomb med inbyggd kamera som kunde fjärrstyras via en TV-bild. Krigsslutet satte stopp för projektet som då nått testfasen.

Foto: TV-mottagare från FESE för hemmabruk (1938)

Bild av arbetare vid maskin.

Bensininsprutning för flygmotorer och TV-teknik

När nationalsocialisterna tog makten ställdes Bosch inför stora utmaningar. Regimen beordrade företaget att bedriva forskning och utveckling av bensininsprutningsteknik för flygmotorer och att uppföra nya anläggningar. I synnerhet televisionstekniken rönte militär uppmärksamhet. Andelen försäljning utomlands nådde en botten på nio procent 1939.

Trots att nationalsocialisterna strävade efter ekonomisk självständighet fortsatte Bosch att sälja sina produkter utomlands, exempelvis i Tianjin i Kina som visas här (1938).
Trots att nationalsocialisterna strävade efter ekonomisk självständighet fortsatte Bosch att sälja sina produkter utomlands, exempelvis i Tianjin i Kina som visas här (1938).
Bensininsprutningspump från Bosch i en flygmotor (1941)
Bensininsprutningspump från Bosch i en flygmotor (1941)
/

Vapen och tvångsarbete

I början av andra världskriget ställdes Boschs verksamhet åter om till militär tillverkning. Militären var vid det laget så beroende av motorfordon att företagets fordonsverksamhet tilläts fortsätta. Som inom hela den tyska industrin kallades medarbetarna in och ersattes med tvångsarbetare från de ockuperade territorierna. Vissa tvingades bo och arbeta under omänskliga förhållanden.

Beredningen av råmaterial för tillverkning inleddes 1909 i anläggningen i Feuerbach. Bilden visar medarbetare som 1942 gjuter lättmetall.
Beredningen av råmaterial för tillverkning inleddes 1909 i anläggningen i Feuerbach. Bilden visar medarbetare som 1942 gjuter lättmetall.
Kvinnliga arbetare tillverkar tändspolar i anläggningen i Stuttgart (1944)
Kvinnliga arbetare tillverkar tändspolar i anläggningen i Stuttgart (1944)
/

Motstånd och skydd av judar

Samtidigt stödde Boschs ledning aktivt motståndet mot den nationalsocialistiska regimen. Pådrivande var Carl Friedrich Goerdeler, som hade utsetts till en av företagets rådgivare. Förföljda judar anställdes så att de inte skulle deporteras till koncentrationsläger eller fick ekonomiskt stöd för att emigrera.

År 1970 hedrade Israels ambassadör Idan Avner (mitten) Boschs chef Hans Walz (vänster) med utmärkelsen "Rättfärdig bland folken" för israeliska Yad Vashem-museet för arbetet med att hjälpa förföljda judar under nazistregimen.
År 1970 hedrade Israels ambassadör Idan Avner (mitten) Boschs chef Hans Walz (vänster) med utmärkelsen "Rättfärdig bland folken" för israeliska Yad Vashem-museet för arbetet med att hjälpa förföljda judar under nazistregimen.

Slutet

Boschs produktionsanläggningar bombades flera gånger av de allierade. Robert Bosch dog 1942 och upplevde aldrig hur delar av hans fabriker ödelades. Han hade lämnat tydliga instruktioner till sina efterträdare för hur fabriken som bar hans namn skulle drivas.

Stora delar av metallanläggningen i Feuerbach förstördes 1944 under en räd. Tillverkningen flyttades stegvis ut på landsbygden.
Stora delar av metallanläggningen i Feuerbach förstördes 1944 under en räd. Tillverkningen flyttades stegvis ut på landsbygden.
Den katastrofala bombningen i september 1944 raserade Boschs symboliska fabrikstorn.
Den katastrofala bombningen i september 1944 raserade Boschs symboliska fabrikstorn.
/