Hoppa till huvudinnehåll
Bosch i Sverige
Företagets historia

Nya verksamheter 1960–1989

Boschs nya huvudkontor på Schillerhöhe nära Stuttgart ersatte de urvuxna lokalerna i stadskärnan.

Tiden från 1960-talet till 1980-talet innebar en mängd förändringar för Bosch, som blev en diversifierad, golbal koncern med självständiga divisioner och marknadsledare inom fordonselektronik.

Bild av stiliserad struktur som visar utvecklingen av olika affärsdivisioner.

Ny struktur – divisionerna bildas

Från 1950 till 1960 ökade antalet medarbetare hos Bosch från 15 000 till 70 000. En central struktur anpassad för medelstora företag räckte inte längre till. Under 1960-talet blev divisionen Power Tools och andra affärsområden gradvis mer oberoende. I denna tid av ekonomisk boom och full sysselsättning genomförde Bosch förvärv inom andra sektorer. Tusentals medarbetare omskolades och började tillverka elkomponenter för fordon.

Borrhammare monteras för tungt konstruktionsarbete i Boschs anläggning i Leinfelden. (1956)
Borrhammare monteras för tungt konstruktionsarbete i Boschs anläggning i Leinfelden. (1956)
Broschyrens framsida visar att tvätt ansågs vara ett kvinnogöra – men barnen fick i alla fall se på. (1963)
Broschyrens framsida visar att tvätt ansågs vara ett arbete för kvinnor och barnen fick lov att se på. (1963)
/

Från hydraulik till emballering

Vid denna tid var fordonsbranschen Boschs viktigaste marknad. Men hela Västeuropas ekonomi gick på högvarv och det var viktigt att samtidigt bli aktiv inom andra sektorer. Efter debuten inom mobilhydraulik, medicinsk elektronik och radioteknik på 1950-talet köpte Bosch 1963 in sig i en tillverkare av emballeringsmaskiner och expanderade genom ytterligare förvärv. Divisionen Packaging Technology bildades.

Packaging Technology-divisionens dotterbolag Höfliger och & Karg utvecklade denna maskin som tillverkade 1 400 portionspåsar med kaffegrädde i minuten. (1982)
Packaging Technology-divisionens dotterbolag Höfliger och & Karg utvecklade denna maskin som tillverkade 1 400 portionspåsar med kaffegrädde i minuten. (1982)
Tillverkning av regulatorer för fordonsgeneratorer i anläggningen i Reutlingen. (1964) I Reutlingen låg textiltillverkaren Emil Gminder AG som Bosch tog över 1964.
Tillverkning av regulatorer för fordonsgeneratorer i anläggningen i Reutlingen. (1964) I Reutlingen låg textiltillverkaren Emil Gminder AG som Bosch tog över 1964.
Produktion av tändspolar i Blaichach (1964). När textilbranschen kollapsade i regionen erbjöd Bosch personalen nya karriärmöjligheter.
Produktion av tändspolar i Blaichach (1964). När textilbranschen kollapsade i regionen erbjöd Bosch personalen nya karriärmöjligheter.
/

Grundarens arv – Robert Bosch Stiftung

Boschs hem på en kulle i östra Stuttgart är idag huvudkontor för Robert Bosch Stiftung som bildades 1964.
Boschs hem på en kulle i östra Stuttgart är idag huvudkontor för Robert Bosch Stiftung som bildades 1964.
Boschs nya huvudkontor på Schillerhöhe nära Stuttgart ersatte 1970 de urvuxna lokalerna i stadskärnan.
Boschs nya huvudkontor på Schillerhöhe nära Stuttgart ersatte 1970 de urvuxna lokalerna i stadskärnan.
/
Bild av molekylstrukturer som symbol för forskning och utveckling hos Bosch.

Forskning, utveckling och förvärv – med innovationskraft

Bosch samlade 1968 sina resurser för forskning och utveckling i ett nytt forskningscenter. Detta var nödvändigt för att utveckla idéer som Bosch senare omvandlade till innovativa och konkurrenskraftiga produkter. Från mitten av 1960-talet började företagets egna forskningsinstitut även fokusera på specialprojekt, exempelvis integrerade kretsar.

Komponenttester i kylkammaren ingår i forsknings- och utvecklingsarbetet, så att Boschs teknik fungerar även i den strängaste vinterkylan. (1959)
Komponenttester i kylkammaren ingår i forsknings- och utvecklingsarbetet, så att Boschs teknik fungerar även i den strängaste vinterkylan. (1959)
Från mitten av 1960-talet blev halvledarkomponenter – bland annat detta kort för en elektronisk styrenhet – en bästsäljare med miljontals sålda enheter. (ca 1965)
Från mitten av 1960-talet blev halvledarkomponenter – bland annat detta kort för en elektronisk styrenhet – en bästsäljare med miljontals sålda enheter. (ca 1965)
Test av effektelektronik för elfordon (1967). Vid denna tid fyllde elektroniken i eldrivna bilar en stor del av bagageutrymmet.
Test av effektelektronik för elfordon (1967). Vid denna tid fyllde elektroniken i eldrivna bilar en stor del av bagageutrymmet.
Boschs stordator IBM 370/modell 15 i Schwieberdingen hade 100 kilobyte minne och ett vattenkylsystem med 150 liter kylvätska. (1970)
Boschs stordator IBM 370/modell 15 i Schwieberdingen hade 100 kilobyte minne och ett vattenkylsystem med 150 liter kylvätska. (1970)
/

Jetronic

Kort i en elektronisk Jetronic-styrenhet för bensininsprutning i elektroniklaboratoriet i Schwieberdingens tekniska center nära Stuttgart (1970)

Elektroniken tar över

1959 började Bosch utveckla ett elektroniskt styrt bensininsprutningssystem. Jetronic blev 1967 det första systemet i sitt slag att massproduceras. Först användes det i de amerikanska versionerna av Volkswagen 1600 LE och TLE. Tack vare Jetronic kunde VW 1600 uppfylla de förhållandevis hårda miljökraven som infördes i den amerikanska delstaten Kalifornien.

Foto: Kort i en elektronisk Jetronic-styrenhet för bensininsprutning i elektroniklaboratoriet i Schwieberdingens tekniska center nära Stuttgart (1970)

Halvledare och den datoriserade bilen – elektronik hos Bosch

Under 1970-talet närmade man sig målet att göra elektronik till en av företagets grundpelare. Detta tidigare outforskade område har format företagets framgångar fram till idag. Ett utmärkt exempel är ABS, det låsningsfria bromssystemet som lanserades 1978 och som Bosch gjorde till en teknisk standard i fordon tack vare företagets kunskaper i digital elektronik.

Boschs ABS-konstruktörsteam testade potentialen hos ABS-systemet på en frusen sjö i norra Sverige (1975).
Boschs ABS-konstruktörsteam testade potentialen hos ABS-systemet på en frusen sjö i norra Sverige (1975).
Tvärsnitt av förbränningskammaren i en bensinmotor med elektronisk Motronic-motorstyrning. Det nya systemet kombinerade elektronisk tändning med insprutning så att motorns gång kunde optimeras.
Tvärsnitt av förbränningskammaren i en bensinmotor med elektronisk Motronic-motorstyrning. Det nya systemet kombinerade elektronisk tändning med insprutning så att motorns gång kunde optimeras.
/

Globalt fokus – nystart i USA och Asien

I världens största ekonomi USA dröjde det till 1983 för Bosch att återfå de fullständiga användningsrättigheterna till sitt eget varumärke. Det banade väg för företaget att åter nå sina forna försäljningsframgångar. I Asien etablerade sig Bosch på ett särskilt sätt. Företaget tillverkade högkvalitetsprodukter, bland annat foto- och videoteknik, på ett mer kostnadseffektivt sätt i bland annat Malaysia. Det grundade även samriskföretag på viktiga marknader som den Japanska. Där började Bosch tillverka elektroniska bensininsprutningssystem 1973 och ABS-system 1984.

Medarbetarinformation vid Boschs anläggning i Nasik i Indien (1973). Här har Bosch sedan tidigt 1970-tal tillverkat dieselinsprutningsteknik.
Medarbetarinformation vid Boschs anläggning i Nasik i Indien (1973). Bosch har sedan tidigt 1970-tal tillverkat dieselinsprutningsteknik här.

Lambdasensorn

Funktionstestning av lambdasensorprototyper i Schwieberdingens tekniska center (1975)

Känsliga sinnen

År 1969 började Bosch utveckla en sensor för mätning av avgaser, men det tog ett decennium av inkörningsproblem innan tekniken blev etablerad. Idag är miljösmarta förbränningsmotorer utan lambdasensorer helt otänkbara. Lambdasensorn började tillverkas 1976. Denna Bosch-innovation var ett villkor för avgasbehandling med trevägskatalysator. Lambdasensorn mäter syrehalten i avgaserna före katalysatorn. Detta värde varierar stort beroende på körsituationen och används av insprutningssystemet för att justera bränsle-luft-blandningens sammansättning. Systemets noggrannhet sörjer för fullständig förbränning, vilket möjliggör för katalysatorn att rena avgaserna helt. Det kan minska utsläppen av skadliga ämnen med upp till 90 procent.

Foto: Funktionstestning av lambdasensorprototyper i Schwieberdingens tekniska center (1975)

Telekommunikation – ett nytt fokus

I början av 1980-talet tog Bosch steget in i telekombranschen och började utveckla teknik för rymdsatelliter och mobiltelefoner, samt att installera allmänna och privata telekomnätverk. Efter två framgångsrika decennier i sektorn – som svarade för uppåt 25 % av företagets försäljning – ledde olika omständigheter till att Bosch drog sig ur flera segment. Divisionen Security Systems blev kvar och är framgångsrik även idag.

Boschs biltelefon OF4 (1983). Bosch hade haft en radiotekniksektion sedan 1954, som hade utvecklat de första biltelefonerna. Under 1980-talet kostade de lika mycket som en mindre bil.
Boschs biltelefon OF4 (1983). Bosch hade haft en radiotekniksektion sedan 1954, som hade utvecklat de första biltelefonerna. Under 1980-talet kostade de lika mycket som en mindre bil.
Bosch Telecoms larmcentral (1991). Med köpet av Telenorma AG och ANT GmbH blev Bosch en av 1980-talets ledande telekomleverantörer.
Bosch Telecoms larmcentral (1991). Med köpet av Telenorma AG och ANT GmbH blev Bosch en av 1980-talets ledande telekomleverantörer.
/